Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2001 - Continues Assistant Professor

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Zootekni

Managerial Experience

 • 2001 - 2004 Assistant Coordinator of The Rectorate

  Van Yüzüncü Yil University

Non Academic Experience

 • 1976 - 2001

  Other Public Institution, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü (Bağlı 5 Ayrı İşletme)

Courses

 • Associate Degree Organik Hayvansal Üretim

 • Associate Degree Organik Hayvansal Üretim

 • Postgraduate Süt Sığırlarında Abort, Postparturient Dönem Meme ve Genital Sistem Yangıları

 • Undergraduate Hayvan Yetiştirme ve Besleme

 • Undergraduate Büyükbaş Hayvan Yetiştirme

 • Postgraduate Süt Sığırcılığında Döl Kontrolü (Progeny- Testing) ve Alternatif Yeni Tekniklerle Karşılaştırılması

 • Undergraduate Hayvan Yetiştirme

 • Undergraduate Neolitik Çağ'dan Günümüze Hayvancılık

 • Undergraduate Hayvancılıkta Proje Hazırlama ve Değerlendirme

 • Undergraduate Hayvan Barınaklarının Mühendislik Planlaması

 • Undergraduate Zootekni Uygulamaları

 • Undergraduate Hayvancılıkta Projelendirme ve Barındırma Teknikleri

 • Undergraduate Hayvan Yetiştirme

 • Undergraduate Hayvancılıkta Mekanizasyon

 • Undergraduate Mesleki Uygulama

 • Associate Degree Büyükbaş Hayvan Yetiştirme

 • Postgraduate Süt Sığırcılığında Makineli Sağım Tekniği ve Sağım Hijyeni

 • Associate Degree Hayvan Islahı

 • Undergraduate Hayvancılıkta Kayıt Tutma Sistemleri

 • Postgraduate Süt Hayvancılığında Makineli Sağım Tekniği

 • Undergraduate Hayvansal Üretim ve Planlama

 • Postgraduate Süt Hayvancılığında Makineli Sağım Tekniği ve Sağım Hijyeni