Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Ispec 3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2019 Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2019 3. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress

  Katılımcı

  Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2018 UMTEB - 4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2018 ÇUKUROVA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2018 2 nd International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2018 Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2018 4. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Al Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

  Katılımcı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2018 El Ruha 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

  Katılımcı

  Şanlıurfa, Türkiye

 • 2017 I. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi

  Katılımcı

  Mardin, Türkiye

 • 2017 II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 "Sanat Tasarım ve Manipülasyon" Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1. Uluslararası Sanat Sempozyumu

  Katılımcı

  Sakarya, Türkiye

 • 2011 Uluslararası Sanat/ Tasarım ve Estetik Kuramları Sempozyumu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2011 İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2010 Uluslararası Sempozyum Batı'nın Doğusu-Doğunun Batısı; Sanat ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye