Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

STOP- MOTİON TASARIM SÜREÇLERİ

Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.71-87, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GRAFİK TASARIM YÖNTEMLERİNİN İKNA PSİKOLOJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TURKISH STUDIES, cilt.1, no.26, ss.55-73, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GRAFİK TASARIMINDA DİSTOPYA

The Journal Of Academic Social Science Studies, ss.281-298, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Grafik Tasarımı Bağlamında Sanatçı Kitapları

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.187-206, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ KADIN DERGİLERİNİN GÖRSEL TASARIMI

TURKISH STUDIES, cilt.12, ss.51-72, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nazi Almanya'sı Örneğinde Propaganda Afişleri

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.191-212, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bedenin Sıradanlaşması Bağlamında Çıplaklık

İfsak Fotoğraf ve Sinema Dergisi, ss.88-91, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Derrida ve Yapıbozum Anlayışı

İfsak Fotoğraf ve Sinema Dergisi, ss.98-101, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Grafik Tasarımda Yapıbozumculuk (Deconstructivism)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ss.85-111, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mengü Ertel Tasarımlarıyla Türk Tiyatro Afişleri

“ISPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.236-247

İHAP HULUSİ GÖREY TASARIMLARINDA ÇAĞDAŞ TÜRKİYE İNŞASI

ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.466-474

Afiş Tasarımında Beyaz Alanlar

3. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 28 - 30 Haziran 2019, ss.665-676

REKLAM VE GRAFİK TASARIM BAĞLAMINDA GERİLLA REKLAMCILIK

ÇUKUROVA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Adana, Türkiye, 13 - 16 Aralık 2018, ss.315-323

GRAFİK TASARIM VE SİNEMA BİRLİKTELİĞİNDE FİLM JENERİKLERİ

UMTEB IV.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.671-679

İran Dönüşümünde Propaganda Dili Olarak Kullanılan Sosyal Afişler

2. INTERNATIONAL EMI ENTREPRENEURSHIP and SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Nevşehir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, cilt.1, ss.604-612

Bilgisayar Oyunlarının Benlik İnşasına Etkileri

Uluslararası Kültür Sanat ve Toplum Sempozyum, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, cilt.1, ss.1381-1395

PUNK ESTETİĞİNİN GRAFİK TASARIMINA YANSIMASI

IV. . ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.57-66

SANATIN İMGE EVRENİNDE, KAFATASI SEMBOLÜNE YÜKLENEN ANLAMLAR

II.ULUSLARARASI AL FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2018, ss.333-342

VLADİMİR VE GEORGİİ STENBERG FİLM AFİŞLERİNİN ESTETİK ANALİZLERİ

El- Ruha 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 9 - 11 Şubat 2018, cilt.1, ss.249-261

KÜLTÜREL İMGE VE SİMGELERİN LOGO TASARIMLARINDA KULLANILMASININ GÖRSEL KÜLTÜR TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA ANALİZİ

1. Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, cilt.1, ss.203-215

GRAFİK TASARIM VE MEKÂN İLİŞKİSİ

I I . I NTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.745-751

Grafik Tasarımda Manipülasyon

Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Tasarım ve Manipülasyon, Sakarya, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2013, cilt.1, ss.273-276

Grafik Tasarımda Gösterenle Gösterilen İlişkisinde Görselleşen Sözcükler ve Anlamlar

Uluslararası Sanat/ Tasarım ve Estetik KuramlarıSempozyumu, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2011, cilt.1, ss.1-8

Yüksek Topuklu Tasarım (Basılı Reklam,Kültür ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi)

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2011, cilt.2, no.1120, ss.1120-1128

Globaleziz Tasarım

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Faükltesi 5. Uluslararası Sempozyum Batı'nın Doğusu- Doğunun Batısı; Sanat ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Haziran 2010, cilt.1, ss.31-46

Kitap & Kitap Bölümleri

MEKÂNLAŞAN TASARIMLAR

DİSİPLİNLERARASI SANAT, Döl A., Editör, İksad Akademisyen Kitabevi, Adıyaman, ss.78-96, 2018