Education Information

Education Information

 • 2000 - 2008 Competence In Art

  Van Yüzüncü Yil University, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü, Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Resim İş Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Competence In Art

  1980'lerden günümüze grafik tasarımda yapıbozumculuk (Deconstructivism)

  Dokuz Eylul University, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü

 • 1998 Postgraduate

  Sanatsal Bir Anlatım Biçimi Olan Enstalasyonun Bireyin Kendini Gerçekleme, Düşüncelerini Anlatma ve Yaratıcı Bir Kişilik Oluşumuna Katkısı

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı/

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English