Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mevlana'da Çocuk Eğitimi

Yeni Türkiye, no.104, pp.150-155, 2018 (Other Refereed National Journals)

Dil ve Dil Bilinci

Yeni Türkiye, no.104, pp.125-136, 2018 (Other Refereed National Journals)

YENİ TÜRK HARFLERİ’NİN KABULÜVE KONUYLA İLGİLİ TARTIŞMALAR

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,The Journal of Social Science, no.41, pp.31-49, 2018 (International Refereed University Journal)

Çocuklara Değer Aktarımının Önemi

The Journal of Academic Social Science Studies, no.65, pp.1-16, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

YAZMA EĞİTİMİNİN ÖNEMİ VE KARL LİNKE'NİN 'SERBEST TAHRİR' ADLI ESERİNDE SERBEST YAZMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.35, pp.111-124, 2017 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Effect of Drama Instruction Method on Students’ Turkish Verbal Skills and Speech Anxiety

International Journal of Progressive Education, vol.13, no.1, pp.64-78, 2017 (International Refereed University Journal)

Yenilenen Türkçe Programı Üzerine Bir Değerlendirme

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.32, pp.151-161, 2016 (National Refreed University Journal)

GÖKTÜRK KİTABELERİ’NDEKİ DİL VE ANLATIMIN GÜNÜMÜZ ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ?

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, no.3, pp.1555-1568, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuk Edebiyatı Türü Olarak Ninniler ve Balkanlar Çocuk Edebiyatında Ninni Örnekleri

Yeni Türkiye, vol.2, no.70, pp.2529-2536, 2015 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Modifying Spelling Rules on The Orthography Education

Education” Educational Research and Reviews, vol.9, pp.562-567, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Tiyatro Metinleri ile Bu Metinlerin Orijinallerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.6, no.11, pp.822-849, 2013 (International Refereed University Journal)

Okuma Yazma Öğretimi Yöntemleri ve ‘Ses Temelli Cümle Yöntemi’ Uygulaması The Methods Of Teaching Reading And Writing In Turkish: Practice The Phonetic Based Method

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, vol.7, no.4, pp.2259-2268, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

FÂİK ALİ OZANSOY’UN ŞİİRLERİNİN TEMATİK OLARAK İNCELENMESİ

International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.5, no.2, pp.1242-1278, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

DÜZELTME (İNCELTME, UZATMA) İŞARETİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.4, no.3, pp.1454-1468, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Mardin, Turkey, 18 - 19 January 2020, pp.22-23 Creative Commons License

AKTİF ÖĞRENME TEKNİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ

2.Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.335-348

AZİZ NESİN'İN "ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HARİKA" ROMANINDA MİZAH UNSURLARI

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.2, pp.765-776

TÜRKÇE OKUMA BECERİSİ ÇALIŞMALARININ EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

2.Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.185-195

TÜRKÇE KONUŞMA BECERİSİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ

2.Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.173-183

ÇOCUKLARA YAZMA BECERİSİ KAZANDIRMANIN ÖNEMİ BAĞLAMINDA “YAZARLIĞA İLK ADIM” ÇALIŞMASI

V. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 19 - 20 October 2018, pp.39-43

KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE RENKLER VE KULLANILIŞ AMAÇLARI

ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Kars, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.653-662

Mevlana İdris Zengin’in ‘Korku Dükkânı’ Adlı Eserinin İçerik Açısından İncelenmesi

IV. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 20 - 21 October 2017, pp.509-514

İNFORMAL ÖĞRENME ORTAMLARININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI

III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Üsküp, Macedonia, 6 - 09 July 2017, pp.86

YAZMA EĞİTİMİNİN ÖNEMİ VE KARL LİNKE’NİN “SERBEST TAHRİR” ADLI ESERİNDE SERBEST YAZMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.47 Sustainable Development

HURİYE ÖNİZ’İN “KÖPRÜALTI ÇOCUKLARI” ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI YAZARLARI BİRLİĞİ, İstanbul, Turkey, 21 - 22 October 2016, pp.191-200 Sustainable Development

AZERBAYCAN ÇOCUK EDEBİYATI YAZARLARINDAN XANIMANA ALİBEYLİ VE ESERLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

II. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İzmir, Turkey, 23 - 24 October 2015, pp.609-616

ÇOCUK ŞİİRLERİNDE OYUN VE OYUNCAK

ULUSLARARASI OYUN VE OYUNCAK KONGRES, Erzurum, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.1056-1063

ŞEMSETTİN SAMİNİN DİL ÇALIŞMALARININ TÜRK DİLİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ

III. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Bükreş, Romania, 22 - 26 April 2015, pp.96

Books & Book Chapters

Akademik Metin Yazmanın Basamakları-VI Bulgular Bölümü Hazırlama

in: Türk Dili-II Akademik Yazma Eğitimi, Kardaş M.N., Koç R., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.189-220, 2020

TÜRK DİLİ 1: YAZMA EĞİTİMİ

Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, 2019

Türk Dili 2: Akademik Yazma Eğitimi

Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, 2019

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN BAŞLICA SORUNLAR

in: TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ, MEHMET NURİ KARDAŞ, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.343-363, 2019 Creative Commons License

11. Bölüm: Akademik Metin Yazmanın Basamakları -VI: Bulgular Bölümü Hazırlama

in: Türk Dili 2: Akademik Yazma Eğitimi, MEHMET NURİ KARDAŞ, RAŞİT KOÇ, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.189-220, 2019

Akademik Metin Yazmanın Basamakları-VI Bulgular Bölümü Hazırlama

in: Türk Dili 2 Akademik Yazma Eğitimi, Kardaş M.N., Koç R., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.189-220, 2019

Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitiminin Temel Kavramları

in: Dil ve Edebiyat Eğitiminin Temel Kavramları, Mehmet Nuri Kardaş- Raşit Koç, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.187-195, 2018

Çocuk Edebiyatı Eğitiminin Temel Kavramları

in: Dil ve Edebiyat Eğitiminin Temel Kavramları, Kardaş, Mehmet Nuri; Koç, Raşit, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi Yayıncılık, Ankara, pp.197-208, 2018

Metin Yapısı

in: Kuram ve Uygulamada Türk Dili 1, Kardaş, Mehmet Nuri; Koç, Raşit, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi Yayıncılık, Ankara, pp.125-169, 2018

Paragraf Bigisi

in: Kuram ve Uygulamada Türk Dili, Mehmet Nuri Kardaş- Raşit Koç, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.95-106, 2018

TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ

in: Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, Babacan H., Özer S., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.73-88, 2016

Şemseddin Sami'nin Dil Çalışmalarının Türk Dili ve Türkçe Öğretimi Açısından Önemi

in: Balkanlarda Türk Dili, Babacan H. , Avcı İ., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.63-75, 2016