Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Age-Stage, two-sex life table: an introduction to theory, data analysis, and application

ENTOMOLOGIA GENERALIS, cilt.40, sa.2, ss.103-124, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tomato, Potato or Eggplant?

CURRENT SCIENCE, cilt.116, sa.6, ss.880, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The Insecticide Resistance Allele kdr-his has a Fitness Cost in the Absence of Insecticide Exposure

JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY, cilt.111, sa.6, ss.2996-2997, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Letter to the Editor

JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY, cilt.111, sa.6, ss.2996-2997, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Tweaking the Tomato Pest Temperature alters fitness

CURRENT SCIENCE, cilt.115, sa.4, ss.601-602, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Demography and Consumption of Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) Reared on Cabbage and Taro

JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY, cilt.109, sa.2, ss.732-739, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Vangölü havzası ceviz ağaçlarındaki böcek faunası

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.35, sa.2, ss.349-360, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Insect fauna of walnut orchards in Van lake river basin

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.35, sa.2, ss.349-360, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diaspidinae and Odonaspidinae (Hemiptera: Diaspididae) species determined in Agri, Bitlis, Hakkari, Igdir and Van provinces

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.33, sa.2, ss.133-152, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Aspidiotinae and Leucaspidinae (Hemiptera: Diaspididae) species determined in Agri, Bitlis, Hakkari, Igdir and Van provinces

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.33, sa.1, ss.41-62, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Prey density-dependent feeding activity and life history of Scymnus subvillosus

PHYTOPARASITICA, cilt.37, sa.1, ss.35-41, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Population density of the important harmful mites and their predatories in the walnut orchards of around Van Lake

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.33, sa.4, ss.305-314, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The life table of Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) after different storage periods

Journal of Food, Agriculture and Environment, cilt.4, sa.1, ss.282-287, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effect of temperature on development and fecundity of Scymnus levaillanti

BIOCONTROL, cilt.45, sa.4, ss.453-462, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Can symbiotic fungi protect plants from insect pests? A simple mathematical model

Computational and Mathematical Methods, ss.1-16, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development and survival of Bemicia tabaci reared on Solanum nigrum under field conditions

TÜRKİYE ENTOMOLOJİ BÜLTENİ, cilt.3, sa.6, ss.193-198, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılış alanları.

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, cilt.2, sa.6, ss.129-140, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coccinellid (Coleoptera: Coccinellidae) species feeding on coccoids (Hemiptera: Coccoidea) in Van Lake Basin, Turkey

Türk Biyolojik Mücadele Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.37-46, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van Gölü Havzası Ceviz Bahçelerinde Saptanan Zararlı Akarlar ve Bunlar Üzerinde Beslenen Avcı Türler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.18, sa.2, ss.99-102, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Sıcaklıkların Scymnus subvillosus’un Bıraktığı Yumurta Sayıları Üzerine Etkilerinin Karışımlı Poisson Regresyon ile Analiz Edilmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, sa.17, ss.73-79, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Balıkesir ili sebze alanlarında görülen yaprakbiti türleri ve doğal düşmanları

Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.16, ss.1-5, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mortality factors and age-specific mortality rates of Chionaspis salicis L. (Hom.: Diaspididae) on poplar trees in Van,Turkey

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.2, sa.10, ss.187-190, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avcı Böcek Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae)nın Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar

Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.13, ss.49-53, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van İli Şeker Pancarı Alanlarındaki Zararlı ve Yararlı Türlerin Saptanması

Y.Y.Ü Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.13, ss.9-14, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ili ve Çevresinde Patates Ekiliş Alanlarındaki Zararlı Böcek Türleri ve Doğal Düşmanları

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.3, sa.9, ss.291-295, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bazı tarımsal savaş ilaçlarının Avcı Böcek Scymnus. apetzi (Col.: Coccinellidae)ye etkileri üzerine

Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, sa.8, ss.57-60, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Population Growth Performance of Typhlodromus Athiasae (Acari: Phytoseiidae) at Different Temperatures

X International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, Bosna-Hersek, 3 - 06 Kasım 2019, ss.477

Prey density-dependent population growth of Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae)

Third International Symposium for Agriculture and Food, Ohrid, Makedonya, 18 Ekim - 20 Mayıs 2017, ss.244

Some Ecological Parameters of European Red Mite, Panonychus ulmi (Koch) (Acari: Tetranychidae) on Three Different Host Plants

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ISEEP-2017, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, ss.369

Population Parameters of Chrysoperla carnea (Stephen) (Neuroptera: Chrysopidae) fedon Chromaphis juglandicola (Kalt.) (Hemiptera, Aphididae)"

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.282

Effect of Temperature on Same Biological Parameters of Walnut Green Aphid, [Panaphis juglandis (Goeze) (Hemiptera: Callaphididae)]

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.205

Investigation of Maternal Effects on Fecundity and Survival of Planococcus ficus (Hemiptera: Pseudococcidae)

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.80

Demography of Panonychus ulmi (Koch) on two apple varieties

VII International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016, ss.699

Reduced fitness of the Colorado potato beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) on potato plants grown in mycorrhizal fungi-amended soil

WORKSHOP COST ACTION FA 14051405 “Plant-mediated communication between above and belowground foodwebs”, Liepzig, Almanya, 14 - 16 Eylül 2016, ss.31

Temperature - dependent life table demography and population growth rate of green lacewing (Chrysoperla carnea)

3rd Ecology and Evolutionary Biology Symposium, Ankara, Türkiye, 31 Ağustos - 01 Eylül 2016, ss.40

Plant-mediated effects of soil amendment using Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Colorado potato beetle

XVIII. International Plant Protection Congress, Berlin, Almanya, 24 - 27 Ağustos 2015, ss.150

Two-sex life table and predation rate of Chrysoperla carnea (Stephen) (Neuroptera: Chrysopidae) fed on Panaphis juglandis (Goeze) (Hemiptera: Callaphididae)

Entomological Society of America (ESA) 62nd Annual Meeting, Oregon, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 Kasım 2014, ss.1-2

Population growth of pear bedstraw aphid, Dysaphis pyri, on different pear cultivars. Entomology

ESA’s 62nd Annual Meeting, "Grand Challenges Beyond our Horizons", Portland, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 Kasım 2014, ss.151

Population growth of Panonychus ulmi (Koch) on two apple cultivars.

XIV International Congress of Acarology, Kyoto, Japonya, 13 - 18 Temmuz 2014, ss.132

Van Gölü Havzası Aphodiinae (Coleoptera: Scarabaeidae) Kaydı

21. Ulusal Biyoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı, İzmir, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012, ss.959-960

VAN GÖLÜ KIYI ZONU ZOOPLANKTONUNDA POPULASYON DEĞİŞİMİ

X EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2011, ss.438

Neden Organik Tarım

TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu Van Kent Sempozyumu, Van, Türkiye, 1 - 02 Ekim 2009, ss.161-169

Van Gölü Sahil Şeridinde Gösterge Türler ve Biyolojik Çeşitlilik,

Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18 Temmuz 2009, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Van,, Van, Türkiye, 15 - 18 Temmuz 2009, ss.44

Vangölü Kıyı Kirliliğinin Biyoçeşitlilik Göstergesi,

Van Gölü Hidrolojisi ve Kirliliği Konferansı, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, Van, Türkiye, 21 - 23 Ağustos 2008, ss.45-50

AN GÖLÜ KIYI KİRLİLİĞİNİN GÖSTERGE TÜRLERLE TAYİNİ

5.DÜNYA SU FORUMU BÖLGESEL HAZIRLIK SÜRECİ DSİ YURT İÇİ BÖLGESEL SU TOPLANTILARI, Van, Türkiye, 21 - 22 Ağustos 2008, ss.162-164

Callaphis juglandis ile beslenen Adalia fasciatopunctata revelierei’nin işlevsel tepkisi

Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, Isparta, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2007, ss.19

Plant-mediated effects of soil amendments on the Colorado potato beetle

Annual Meeting of the Acadian Entomolgocal Society, Fredericton, Kanada, 19 - 21 Haziran 2005, ss.1