Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The relationship between blood antioxidant enzyme levels and genotype in athletes training at high altitudes

International Journal of Advanced Research, cilt.4, ss.787-794, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar