Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Temmuz 2018 International Journal of Chemistry and Technology

    ESCI Kapsamındaki Dergi

  • Ekim 2016 CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Ağustos 2012 RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY

    SCI Kapsamındaki Dergi