Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kbeta/Kalfa X-ray intensity ratios for Cr, Mn, Fe and Co excited by 8.735 keV energy.

ACTA PHYSICA POLONICA A, cilt.11, ss.6555-6578, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

K-alfa/K-beta X-ray intensity ratios for some elements in the atomic number range 28?Z?39 at 16.896 keV

JOURNAL OF RADİATİON RESEARCH, cilt.10, ss.172-177, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Measurements of Coster–Kronig enhancement factors for 69Tm, Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 184 (2011) 1–4.

JOURNAL OF ELECTRON SPECTROSCOPY AND RELATED PHENOMENA, cilt.184, ss.1-4, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Measurements of Coster-Kronig enhancement factors for Tm-69

JOURNAL OF ELECTRON SPECTROSCOPY AND RELATED PHENOMENA, cilt.184, ss.1-4, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Variation of Coster-Kronig enhancement factors at different excitation energies of the elements in the atomic number range 41 ? Z ? 49

International Journal of Chemistry and Technology, cilt.3, ss.101-112, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Measurement of K-shell production cross-section and fluorescence yield for Y element

AMERİCAN JOURNAL OF PHYSICS AND APPLICATION, cilt.3, ss.1-5, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Measurements of Atomic L Subshell Production Cross-Section and Fluorescence Yields for Pt element

Türk Fizik Derneği 33.Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2017, cilt.1, no.1, ss.566

Measurements of K Alfa X-Ray Production Cross-Sections and Fluorescence Yields for Zn, Ga, As and Se at 13.597 keV

Türk Fizik Derneği 33.Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 6 Eylül - 10 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.566

Measurements of K alfa-shell X-ray production cross-sections for some elements in the atomic number range 28 <= Z <= 40

Turkish Physical Society 30.International Physics Conference İstanbul, Türkiye , semtember (2013).2, İstanbul, Türkiye, 1 - 06 Eylül 2014, ss.465

Measurement of L shell X-ray fluortescence intensity ratios for 69 Tm by photoionization of consecutive L- subshells ,

Turkish Physical Society 30.International Physics Conference İstanbul, Türkiye , semtember (2013)., İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2013, ss.355

Effect of Coster-Kronig Transıtıons onX-ray fluorescence cross-sectıons for 74W at different exciation energy ,

Physical Society 30.International Physics Conference İstanbul, Türkiye , semtember (2013)., İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2013, ss.356

Measurements of X-ray fluorescence cross-sectıons for 32Ge, 29Cu, 26Fe and 24Cr at 11.372 keV.

Turkish Physical Society 30.International Physics Conference İstanbul, Türkiye , semtember (2013)., İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2013, ss.357

Measurements of K X-ray fluorescence cross-sections for Cr, Mn, Fe and Co elements at 8.735 keV ,

Turkish Physical Society 29.International Physics Conference , Bodrum, Türkiye , Semtember 2012, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.466

Effect of Coster-Cronig Transitions on X-Ray fluorescence cross-section for 58Ce ,

Turkish Physical Society 29.International Physics Conference , Bodrum, Türkiye , Semtember (2012)., Muğla, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.465

Measurements of atomic L subshel fluorescence cross-section and fluorescence yields for 71Lu ,

Turkish Physical Society 29.International Physics Conference , Bodrum, Türkiye , Semtember (2012), Muğla, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.467

Measurements of Atomic Shell Auger Yields for 76Os ,

Physical Society 28.International Physics Conference , Bodrum, Türkiye , Semtember (2011, Muğla, Türkiye, 03 Eylül 2011 - 04 Eylül 2012, ss.438

Measurement of K alfa X-Ray fluorescence Cross-Sections for Some Elements the Atomic Number Range 24?Z?30 ,

Physical Society 28.International Physics Conference , Bodrum, Türkiye , Semtember (2011, Muğla, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2011, ss.434

Effect of Coster-Kronig Transitions on X-Ray fluorescence cross-sections for 59Pr ,

Turkish Physical Society 28.International Physics Conference , Bodrum, Türkiye , Semtember (2011), Muğla, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2011, ss.433

Calculation of Coster ‘Kronig enhancement factors for Pm at different excitation energies ,

Turkish Physical Society 27.International Physics Conference , İstanbul, Türkiye , Semtember (2010), İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2010, ss.424

Average 2P subshells Fluorescence Yield Values for Lu and Os ,

Turkish Physical Society 27.International Physics Conference , İstanbul, Türkiye , Semtember (2010)., İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2010, ss.422

Calculation of Coster-Kronig enhancement factors for Ba ,

Turkish Physical Society 27.International Physics Conference , İstanbul, Türkiye , Semtember (2010), İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2010, ss.423

Calculation of X-ray fluorescence cross-sections and Coster ‘Kronig enhancement factors for 57La ,

Turkish Physical Society 26.International Physics Conference , Bodrum, Türkiye, August (2009)., Muğla, Türkiye, 1 - 06 Eylül 2009, ss.356

Measurement of Atomic L Shell Fluorescence and Auger Yields for 69Tm ,

Turkish Physical Society 26.International Physics Conference , Bodrum, Türkiye , August(2009)., Muğla, Türkiye, 1 - 06 Eylül 2009, ss.355

Measurement of Atomic L Shell Coster-Kronig Yields(f12,f23 and f13) for Tm Element ,

Turkish Physical Society 25.International Physics Conference , Bodrum, Türkiye , August (2008), Muğla, Türkiye, 1 - 06 Eylül 2008, ss.357

Measurements of Coster-Kronig Enhancement Factors for Tm Element ,

6 the International Conference of the Balkan Physical Union , İstanbul, Türkiye , Ağustos (2006, İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2006, ss.675

Süper iletken Flimlerin Karekterize Edilmesinde Ölçüm Tekniği

TFD.19.Fizik Kongresi,, Elazığ, Türkiye, 26 Eylül 2000, ss.200