Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 I. Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu

  Katılımcı

  Dubrovnik, Hırvatistan

 • 2016 I. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 IV. Uluslararası Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler

  Katılımcı

  Milan, İtalya

 • 2015 X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri

  Katılımcı

  Sarajevo, Bosna-Hersek