Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yapı ve Anlam Bakımından Klasik Türk Şiirinde Arkaizm Örnekleri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, vol.59, no.1, pp.131-157, 2019 (International Refereed University Journal)

The Syntactic Equivalence Between Sumerian and Turkisch

International Journal of Language Academy, vol.3, no.2, pp.232-240, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE SYNTACTIC EQUIVALENCE BETWEEN SUMERIAN AND TURKISH

International Journal of Language Academy, vol.3, no.2, pp.232-240, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

KINIK BOYUNUN ALAŞEHİR AĞIZLARINA ETKİLERİ

TURKISH STUDIES, vol.6, no.1, pp.1039-1056, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DİLLERİN FAKİRLEŞMESİ BAĞLAMINDA KUZEN

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.885-892

Batı Anadolu Ağızlarında Güzel Adlandırma

Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu, Dubrovnik, Croatia, 24 - 28 September 2017, pp.96-97

ESKİ TÜRKÇEDEN ANADOLU AĞIZLARINA ‘TANRI’ SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, vol.3, pp.553-562

Manisa Bölgesi Yerleşik Yörüklerinde Mutfak Kültürüne Ait Sözcükler Üzerine

International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Milano, Italy, 28 April - 01 May 2016, pp.116

Avrupalı Seyyah Gervais Clovzier'in Bağdat Seferi Metnindeki Fonetik Özellikler

X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 28 September - 01 October 2015, vol.I, pp.284-291

Alaşehir (Manisa) Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar

IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla, Turkey, 22 - 24 December 2011, vol.1, pp.353-365

Anadolu Ağızlarında Kullanılan Eski Türkçe Kaynaklı İlgeçler

XXII. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Van, Turkey, 8 - 10 May 2007, vol.1, pp.473-483

Books & Book Chapters

Orhun Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki Ad Durum Ekleri

in: Dil Karşısında Dil Örneklerle Karşılaştırmalı Dilbilim, Mustafa Sarıca, Editor, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Van, pp.98-125, 2008