Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yapı ve Anlam Bakımından Klasik Türk Şiirinde Arkaizm Örnekleri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.59, ss.131-157, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Syntactic Equivalence Between Sumerian and Turkisch

International Journal of Language Academy, cilt.3, ss.232-240, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE SYNTACTIC EQUIVALENCE BETWEEN SUMERIAN AND TURKISH

International Journal of Language Academy, cilt.3, ss.232-240, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

KINIK BOYUNUN ALAŞEHİR AĞIZLARINA ETKİLERİ

TURKISH STUDIES, cilt.6, ss.1039-1056, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DİLLERİN FAKİRLEŞMESİ BAĞLAMINDA KUZEN

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, ss.885-892

Batı Anadolu Ağızlarında Güzel Adlandırma

Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu, Dubrovnik, Hırvatistan, 24 - 28 Eylül 2017, ss.96-97

ESKİ TÜRKÇEDEN ANADOLU AĞIZLARINA ‘TANRI’ SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, cilt.3, ss.553-562

Manisa Bölgesi Yerleşik Yörüklerinde Mutfak Kültürüne Ait Sözcükler Üzerine

International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Milano, İtalya, 28 Nisan - 01 Mayıs 2016, ss.116

Avrupalı Seyyah Gervais Clovzier'in Bağdat Seferi Metnindeki Fonetik Özellikler

X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Saraybosna, Bosna-Hersek, 28 Eylül - 01 Ekim 2015, cilt.I, ss.284-291

Alaşehir (Manisa) Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar

IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 22 - 24 Aralık 2011, cilt.1, ss.353-365

Anadolu Ağızlarında Kullanılan Eski Türkçe Kaynaklı İlgeçler

XXII. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Van, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2007, cilt.1, ss.473-483

Kitap & Kitap Bölümleri

Orhun Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki Ad Durum Ekleri

Dil Karşısında Dil Örneklerle Karşılaştırmalı Dilbilim, Mustafa Sarıca, Editör, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Van, ss.98-125, 2008