Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çoklu Konjenital Diş Eksikliğinde Uygulanan Multidisipliner Tedavi

Gazi Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 21 February 2020

Sabit Ortodonti Tedavi Gören Hastalarda Endodontik Tedavi Görülme Sıklığının Değerlendirilmesi

26. Uluslararası İzmir Dişhekimleri Odası Kongresi ve Sergisi, İzmir, Turkey, 9 - 10 November 2019, pp.108

Orthodontic Camouflage Treatment of Skeletal Class III Malocclusion

16. ULUSLARARASI TÜRK ORTODONTI DERNEGI SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 02 November 2019 - 05 October 2020, pp.1-2

Molar İntrüzyonu ile Anterior Openbite’ın Ortodontik Tedavisi

16. ULUSLARARASI TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ KONGRESİ, 13 - 17 October 2018

DİŞ HEKİMİNE BAŞVURAN BİREYLERİN KAN BASINCI VE NABIZ DEĞERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

24. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI, İzmir, Turkey, 10 - 12 November 2017

Dental Ağrı ve Enfeksiyon Tedavisinde Tercih Edilen İlaçların Belirlenmesi

Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.85

Mandibulada kompound odontoma: Vaka raporu

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 24TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017, pp.113-114

Mandibulada fibro-osseöz lezyon: Vaka raporu

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 24TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017, pp.153-154

Mandibulada lipom: Vaka raporu

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 24TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017, pp.154

Sinüs Retansiyon Kisti ile İlişkili Oroantral Açıklık: Vaka Raporu

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 24TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017, pp.148

Maksillada fibro-osseöz lezyon: Vaka raporu

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 24TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017, pp.153

Metrics

Publication

35

Thesis Advisory

2

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals