Announcements & Documents

Mimari Anlatım Teknikleri
Announcement
9/30/2020

DERSİN AMACI

Dersin amacı, tasarımda çizim gereçlerinin doğru kullanımı, çizim kuralları ile çizimtekniği

ve ölçekliçizim, iki boyutlu (plan- kesit-görünüş) çizim,çizimüzerindeölçülendirme yapma,

perspektif çizme tekniklerini anlayarak üç boyutlu analiz etme, pafta kullanımı, algılama,

anlatma ve okuma becerilerinin kazandırılmasına yönelik çalışmalargerçekleştirilmektedir.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

  •  Teknik resim çizim araçlarını tekniğine uygun şekilde kullanabilecek, teknik resim

kağıtlarına boyut ve özelliklerine göre resim çizebilecektir.

  • Standart çizgi ve yazı çeşitlerini öğrenerek çizgi uygulamaları, eğik ve dik yazı

uygulamaları yapabilecektir.

  • İzdüşüm düzlemlerini, izdüşüm çeşitlerini ve görünüş çıkarma yöntemlerini

kavrayabilecektir.

  • Temel şekillerin, prizma ve piramitinizdüşüm ve görünüşlerini çizebilme verilen çizimleri

okuyabilme.

  • Görünüş ve perspektiflerin ölçülendirilmesini yapabilecektir.
  • Kesit almanın gereğini ve önemini kavrayacak, uygun kesit düzlemlerini seçebilecektir.
  •  Görünüşlere bakarak perspektif çizimlerini yapabilecektir.
  • Cisimlerin kesitlerini teknik resim kurallarına göre çizebilme verilen kesit projelerini

okuyabilme.

mimanlatımteknikleri.pdf Creative Commons License

KIRSAL MİMARİ
Announcement
9/30/2020

Kırsal mimarlıkla ilgili temel tanımlar, Dünyadaki köy ve kırsal mimarlık tarihi, Köyün Yaratılışı, Köy ve kırsal konutlar, Köy Kültürü, Köyün demografik özellikleri, Kırsal mimarlıkta gelişim ve güvenlik açığı, Kırsal mimarlıkla ilgili temel tanımlar, Köy Ekolojisi, Kırsal tipoloji, Köyde malzeme ve yapı sistemlerinin analizi, Siyasi eformlar ve kırsal mimari, Kırsal mimari ve ekonomi.

KIRSAL MIMARI.pdf Creative Commons License

Mimari Tasarıma Giriş
Announcement
9/30/2020

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde yürütülmekte olan Mimari Tasarıma Giriş (MTG) Stüdyosu, öğrencilere mimarlığı ve mimari tasarımı tanıştırmayı ve yeni bir tasarım veya çözüm gerektiren bir alanda nasıl hareket edilmesi gerektiğine ilişkin beceriler kazandırmayı ilke edinmiştir. Bu sebeple stüdyo “Mimarlık ve Tasarım nedir ?” sorusu ile eğitime başlar. Stüdyonun ana ekseni mimari tasarıma giriş atölyesi bağlamında mimarlık eğitiminin dönüştürücü gücünü bilgi, deneyim, düşünce ve yöntemler üzerinden açığa çıkarmaktır. MTG Stüdyosu yaratıcı düşünce üretme sürecinde birbiri ile bağlantılı farklı çalışmalar yürüten kademeli bir süreçten oluşur. Stüdyonun ilk aşamasında proje danışmanları mimarlık ve mimari tasarım üzerine sunumlar gerçekleştirir. Daha sonra öğrencilerin yaptığı araştırmalar, tüm katılımcılarla birlikte tartışmaya açılır. Stüdyonun ikinci aşaması Dünyada ve Türkiye’de ürünler vermiş önemli mimarlar ve eserlerinin tanıtımına ilişkindir. Stüdyonun üçüncü aşaması teori ve pratiğin bir arada olduğu kısımdır. Teorik kısımda proje danışmanları tarafından seçilen bir kitap (21 KEDİDE SANAT TARİHİ) üzerinden belirli kavramlar dahilinde tartışma ve sorgulama yapılır. Stüdyo öğrencilerine sorular sorulur ve birlikte cevaplar aranır. Yürütücü ile öğrencinin karşılıklı iletişim ve etkileşimi hem öğrenci hem de danışmanlar açısından oldukça önemlidir. Daha sonra yapılan tartışmalar stüdyoda ürüne dönüştürülür. Stüdyonun önemli bir özelliği de öğrencilere sorumluluk veren kademeli bir süreç olmasıdır. 

mimari_tasarıma_giriş_pdf (1).pdf Creative Commons License

MIMARLIK TARİHİ I
Announcement
9/30/2020

Ders, yazılı ve görsel dökümanlarla destekli olarak, tarih sırası ile mimarlık tarihi konularını içerir. Ders kapsamında Roma ve Ortaçağ mimari örnekler incelenmektedir. Ana konu baslıkları: Roma, Erken Hiristiyan, Bizans, Romanesk mimarlık ve Gotik mimarlık.

mimarlik tarihi I .pdf Creative Commons License

Mimari Tasarım II
Announcement
9/30/2020

Mimari Tasarım II projesi, mimarlık eğitiminin ikinci yılının güz döneminde yapılan bir tasarım

projesidir. Bu stüdyo çalışmasında genellikle farklı bina türlerine ilişkin tasarım problemlerinin

çözümü hedeflenmektedir. Mimari Tasarım II stüdyosunun öğretim üyeleri 2020-2021 Güz

döneminde bu proje kapsamında anaokulu tasarımına karar vermişlerdir. Pandemi sürecinin

getirdiği uzaktan eğitim sebebiyle ortak bir alanda çalışma imkanı ortadan kalkmıştır. Bu

sebeple her öğrencinin yaşadığı yerde uygun bulduğu bir arsa üzerinde bir anaokulu tasarımı

gerçekleştirmesi beklenmektedir. Çünkü öğrencilerin yaşadıkları kentlerin ve kenti oluşturan

önemli parçaların farkına varabilmesi ve algısını okuyabilmelerinin son derece önemli olduğu

düşünülmektedir.

MİMARLIK TASARAIM II.pdf Creative Commons License