Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SUSTAINABLE ARCHITECTURE: CONNECTION WITH THE VERNACULAR ARCHITECTURE OF IRAN

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.6

BUILDING PATTERNS IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE OF IRAN

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.13

HISTORICAL BAZAARS AND CHALLENGES IN CONTEMPORARY URBAN CONTEXTS

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.14-15

KENTSEL ISI ADASI OLUŞUMUNDA YAPI MALZEMELERİNİN ROLÜ

ISPEC 5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.110-111

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA DOĞAL TAŞ ÜRETİMİNDE ORTAYA ÇIKAN ATIKLARIN VAN ÖRNEĞİ ÜZERİNDE İNCELENMESİ

ISPEC 5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.471-479

SPECIFICATION OF CRITERIA FOR THE DOCUMENTATION, CONSERVATION AND RENEWAL OF THE ORIGINAL VEGETATION OF HISTORIC GARDENS

I. INTERNATIONAL ORNAMENTAL PLANTS CONGRESS VII. SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ, Bursa, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019, cilt.1, ss.352-353