Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KAMU YÖNETİMİNİN SORUN ALANI OLARAK YÖNETSEL VE BÜROKRATİK ETİK YOKSUNLUĞU

ASEAD VI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2019, ss.123-124

KAMU YÖNETİMİNDE ÇOK AKTÖRLÜ DENETİM SORUNU: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZELİNDE BİR ANALİZ

III.International Symposium on Economics, Politics and Administration, Diyarbakır, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.262-263

YERELLEŞME, YÖNETİŞİM VE POLİTİK KATILIM EKSENİNDE TÜRKİYE’DE KALKINMA POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ

V. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.1964-1966

Generalized erythema nodosum leprosum

11th EADV Spring Symposium, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 22 - 25 Mayıs 2014, ss.395 Creative Commons License

Diğer Yayınlar