Dr.

Serpil Sevimli Deniz


Gevaş Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri

Eğitim Bilgileri

2014 - 2020

2014 - 2020

Doktora

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İstatistik, Türkiye

2004 - 2007

2004 - 2007

Yüksek Lisans

Türkiye

1992 - 1996

1992 - 1996

Lisans

Türkiye

Yaptığı Tezler

2020

2020

Doktora

KAYIP VERİ İÇEREN VERİ SETLERİNDE KÜMELEME UYGULAMALARI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik

2007

2007

Yüksek Lisans

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİNİN BİYOLOJİK MATERYALLERE UYGULANMASI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Zootekni, Biyometri Ve Genetik

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma, Sinirsel Ağlar , İstatistik, İstatistik Analiz ve Uygulamaları, Temel Bilimler, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gevaş Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programlama

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

VISUAL PREFERENCES ASSESMENT OF LANDSCAPE CHARACTER TYPES USING DATA MINING METHODS (APRIORI ALGORITHM): THE CASE OF ALTISAÇ AND INKOY

Aşur F. , Sevimli Deniz S. , Yazıcı K.

Journal Of Agricultural Science And Technology, cilt.22, ss.247-260, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Clustering Practices in Missing Value Data Sets

Sevimli Deniz S. , Çelik H. E. , Aladağ Ç. H.

EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136, cilt.4, sa.16, ss.998-1004, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

VERİ MADENCİLİĞİ ARAÇLARI KULLANILARAK TÜRKİYE’NİN TURİZM GELİRLERİNİN AYLARA GÖRE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNLENMESİ

Sevimli Deniz S.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.241-255, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM ALGISININ APRİORİ ALGORİTMASI İLE İNCELENMESİ

Sevimli Deniz S. , Çelik H. E.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.207-222, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

FP-GROWTH ALGORİTMASI- WEKA UYGULAMASI

Sevimli Deniz S.

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL (SMARTJOURNAL), cilt.4, sa.14, ss.1186-1190, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

X-MEANS KÜMELEME ALGORİTMASI WEKA UYGULAMASI

Sevimli Deniz S. , Çelik H. E.

EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATIC, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, cilt.2, sa.3, ss.22-29, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR (SOM) İLE X-MEANS KÜMELEME METODUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

Sevimli Deniz S. , Çelik H. E.

EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATIC, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, cilt.2, sa.3, ss.48-53, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

TRB2 BÖLGESİNDE KÜMELENME POTANSİYELİ OLAN SEKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Sevimli Deniz S. , Çelik H. E.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.36, ss.109-118, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Van İli Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Öğretmenlerin İş Doyumunun incelenmesi

Sevimli Deniz S.

asos journal, sa.28, ss.379-387, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Van Yöresel Yemeklerinin Turist Memnuniyeti Açısından Önemi

Arslan Kalay H. , Kalay F. , Sevimli Deniz S.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, sa.24, ss.222-235, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

VERİ GÖRSELLEŞTİRME ARACI TABLEAU İLE TURİZM VERİLERİ UYGULAMASI. 2003‘TEN 2018‘ E TÜRKİYE ?YE GELEN TURST PROFİLİNİN İNCELENMESİ

Sevimli Deniz S.

3.Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2019, ss.772-775

2019

2019

Analysis of the Results of Artificial Intelligence Perception Research via Tableau Data Visualization Tool

Sevimli Deniz S. , Genç N.

Data Science, Machine Learning and Statistics 2019 (DMS-2019), Van, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2019, cilt.1, ss.135

2019

2019

Investigation of Metrics Used to Measure the Distance Between Clusters in Hierarchical Clustering via WEKA

Sevimli Deniz S.

Data Science, Machine Learning and Statistics 2019 (DMS-2019), Van, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2019, cilt.1, ss.132

2018

2018

SEYAHAT VE TURİZM REKABET ENDEKSİNE GÖRE ÜLKELERİN KÜMELENMESİ

Sevimli Deniz S. , Çelik H. E.

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM (IWACT’18), Van, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.882-898

2018

2018

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR (SOM)-ARKASINDAKİ MATEMATİK

Sevimli Deniz S. , Çelik H. E.

UMTEB III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, cilt.1, sa.1, ss.829-834

2018

2018

VERİ MADENCİLİĞİ SÜREÇLERİ VE SÜREÇ ÖNERİSİ

Sevimli Deniz S. , Çelik H. E.

UMTEB III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, cilt.1, sa.1, ss.818-823

2017

2017

Van Turizm Kümelenme Potansiyelinin İncelenmesi

Sevimli Deniz S. , ÇELİK H. E.

Uluslararası Batı Asya Turizm Kongresi, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.41

2017

2017

Van Turizminin A'wot Analizi

Sevimli Deniz S. , ÇELİK H. E.

Uluslararası Batı Asya Turizm Kongresi, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.140

2014

2014

Assessment of Residents’ Satisfaction on Landscaping In Mass-Housing Areas Established After Earthquake; Edremit (Van) TOKI Case

Aşur F. , Baylan E. , Sevimli Deniz S. , Alp Ş.

International Environmental Sciences Symposium of Van (IESSV’14) ,, Van, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.55

2014

2014

Van İli Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezindeki Çalışan Öğretmenlerin İş Doyumu Açısından Değerlendirilmesi

Sevimli Deniz S. , Şehribanoğlu S.

Uluslararası Kent ve Engelliler Çalıştayı, Van, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2014, cilt.1, ss.5-7

2014

2014

Kaynaştırma Uygulamalarının Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi-Van Örneği

Şehribanoğlu S. , Sevimli Deniz S. , Çelik H. E.

Uluslararası Kent ve Engelliler Çalıştayı, Van, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2014, cilt.1, ss.20-23

2012

2012

Ergenlerde Madde Kullanımı Tutum Analizi

Sevimli Deniz S. , Okut H. , Şehribanoğlu S.

XIV. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2012, cilt.1, ss.5

2005

2005

İkinci Dereceden Kodlama Yöntemi İle Bazı Popülasyon Parametrelerinin Tahmin Edilmesi

Zırhlıoğlu G. , Sevimli Deniz S. , Kaya Y., Demir Y.

BİLİMDE MODERN YÖNTEMLER SEMPOZYUMU-BMYS’2005, Kocaeli, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2005, ss.644-650

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN REHBER ÖĞRETMEN ALGILARI

Sevimli Deniz S.

EĞİTİM BİLİMLERİ PERSPEKTİFİNDEN ÖĞRETMEN, Tanhan F., Özok H.i., Aladağ C. , Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.217-220, 2019

2019

2019

KÜMELEME ANALİZİNDE KÜME DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ

Sevimli Deniz S.

Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma Makaleleri, ÖZTEKİN A., MANSUROĞLU N., Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.183-185, 2019

2019

2019

Rehber Öğretmenlerin Gelişim Gereksinimleri Hedefine Yönelik- Rehber Öğretmenlerin İş Doyum Düzeylerine ve İş Doyumuna Etki Eden Faktörler

Sevimli Deniz S.

Eğitim Bilimleri Perspektifinden Öğretmen, Tanhan F., Özok H.i., Aladağ C. , Editör, Pegem, Ankara, ss.245-247, 2019

2018

2018

CANOPY KÜMELEME ALGORİTMASI-WEKA UYGULAMASI

Sevimli Deniz S.

FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR, Aka Sağlıker H.,Çoğal S., Köroğlu S., Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.223-236, 2018

Desteklenen Projeler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Tandır Yanıklarının Epidemiyolojik İncelemesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Çelik S. (Yürütücü) , Sevimli Deniz S. , KÖKSAL H., YILDIZ S., KARACAOĞLU P., ALTINOK DİNDAR D., et al.


Duyurular & Dokümanlar

Grafik Animasyon Ders notu
Ders Notu
5.10.2018
açık kaynak işletim sistemleri
Ders Notu
5.10.2018

açık kaynak işletim sistemleri

acik_kaynak_isletim_sistemi3.pdf Creative Commons License

açık kaynak işletim sistemleri
Ders Notu
5.10.2018

açık kaynak işletim sistemleri

acik_kaynak_isletim_sistemi2.pdf Creative Commons License

açık kaynak işletim sistemleri
Ders Notu
5.10.2018

açık kaynak işletim sistemleri

acik_kaynak_isletim_sistemi1.pdf Creative Commons License

Grafik Animasyon Ders notu
Ders Notu
5.10.2018

Grafik- Animasyon ders notları

animasyon_duzenleme2_adobe_flash.pd....pdf Creative Commons License