Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Ve Otel İşletmeciliği Abd, Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Duzce University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Abd, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Duzce University, Akçakoca Tourısm And Hotel Management Academy, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI İLE MÜŞTERİ ŞİKÂYET DAVRANIŞI VE TEKRAR SATIN ALMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TURİZM AKADEMİSYENLERİ TARAFINDAN BİR DEĞERLENDİRME

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Ve Otel İşletmeciliği Abd

 • 2012 Postgraduate

  Yiyecek-içecek işletmelerinde müşteri şikâyetlerinin müşteri sadakatine etkisi: Cunda Adası'nda bir araştırma

  Duzce University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Abd

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English