Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

OTEL YÖNETİCİLERİNİN İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARINA YÖNELİK TUTUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: VAN ÖRNEĞİ

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.85-86

VAN'DAKİ TURİZM İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN BATI ASYA ÜLKELERİNDEN GELEN ZİYARETÇİLERE İLİŞKİN ALGILARI

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.196-197

Politik Krizlerin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma: Türkiye - Rusya Gerilimi

3. International Congress of Tourism and Mangement Researches, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2016, ss.629-643

Van İlinde Faaliyet Gösteren konaklama İşletmelerinin Ziyaretçilerin Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi

Van Turizmi Geleceğini Arıyor Çalıştayı, Van, Türkiye, 19 - 20 Aralık 2013, ss.184-195

SEYAHAT ACENTALARINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

1. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Mersin, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2012, ss.1-19

Kitap & Kitap Bölümleri

Turizm İşletmelerinde Görevi Kötüye Kullanma

Turizm İşletmelerinde Negatif Örgütsel Davranışlar 2 (Örnek Olaylarla), Aysen ERCAN İŞTİN,Sedat ÇELİK, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.165-176, 2020

Turizmde Güncel Uygulamalar

Gelecek Turizm Trendleri, Dr. Öğr. Üyesi Sedat ŞAHİN,Dr. Öğr. Üyesi Sağbetullah MERİÇ, Editör, Paradigma Akademi, Çanakkale, ss.21-41, 2020

DESTİNASYON TANITIMINDA HİZMET YENİLİĞİ OLARAK EV RESTORANCILIĞI

SOSYAL, BE§ER VE DAR BLMLER ALANINDA AKADEMK ÇALI§MALAR - II, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selim KIROĞLU, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.203-214, 2020

ULUSLARARASI REKABET VE TURİZM

TURİZM EKONOMİSİ, Şahin D., Turan A.T, Editör, Değisim Yayınları, İstanbul, ss.179-198, 2018

Diğer Yayınlar