Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 2023 EğİTİM Vizyonunda Belirtilen Rehberlik Hizmelerinin Hedeflerine İlişkin Rehber Öğretmenlerin Görüşlerinin Belirlenmesi (Bir Durum Tespiti)

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2018 Lisansüsütü Eğitime İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Algıları

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2016 Deprem Travmasında EMDR (Eye Movement Desentization and Re-process)'nin Etkinliğinin Araştırılması: Olgu Sunumu

  Katılımcı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2016 Kültürümüzde Taziye ve Taziye Evleri Ritüellerinin Yas Sürecinin Atlatılmasındaki Rolünün Değerlendirilmesi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2016 Öznel Zindelik ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Sorun Algıları

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2015 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sürecinde Metaforun Terapötik Kullanımı

  Katılımcı

  Mersin, Türkiye

 • 2015 Çoklu Doğum: Yaşantılar ve İhtiyaçlar

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2013 Öğretmenlerin, İdarecilerin ve Okul Psikolojik Danışmanlarının Ortaokullarda Seçmeli Ders Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2013 Investigation of the Relationship Between Internet Addiction and Perceived Social Support Among High School Students

  Katılımcı

  Roma, İtalya