Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Clarithromycin-Induced Long QT Syndrome: A Case Report.

Case reports in medicine, cilt.2012, ss.634652, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lise Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerini Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi: Multinominal Lojistik Regresyon Analizi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.XIV, ss.1517-1543, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Ortaöğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying, cilt.1, ss.1-27, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Devlet Okullarında Kadrolu ve Kadrosuz Olarak Çalışan Öğretmenlerin Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi

SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, cilt.2, no.4, ss.52-64, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Lisansüstü Eğitime İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Algıları

Lisansüstü Eğitim Forumu, Van, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2018, ss.37

Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Sorun Algıları

Bütün Yönleriyle Öğretmen Sempozyumu, Van, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2015, ss.68-78

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sürecinde Metaforun Terapötik Kullanımı

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2015, ss.870-873

Öğretmenlerin, İdarecilerin ve Okul Psikolojik Danışmanlarının Ortaokullarda Seçmeli Ders Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Van İli Örneği.

Kesintili On İki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Ders Uygulamaları Sempozyumu, Van, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2013, ss.80-85

Kitap & Kitap Bölümleri

Öğretmenlerin Öğretmen Mesleğine İlişkin Sorun Algıları

Eğitim bilimleri Perspektifinden Öğretmen, Doç. Dr. Fuat TANHAN, Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÖZOK, Cesim ALADAĞ, Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.226-231, 2019