Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Egitim Fakultesi , Temel Eğitim

  • 2016 - 2018 Araştırma Görevlisi Dr.

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Egitim Fakultesi , Orta Ogretim Fen Ve Matematik Alanlari Egitimi

  • 2008 - 2016 Araştırma Görevlisi

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Egitim Fakultesi , Orta Ogretim Fen Ve Matematik Alanlari Egitimi

Yönetimsel Görevler