Publications & Works

Articles Published in Other Journals

HÜSÂMEDDÎN ALİ el-BİTLİSÎ’NİN CÂMİ‘U’T-TENZÎL VE’T-TE’VÎL İSİMLİ İŞÂRÎ TEFSİRİNDEKİ HURÛFÎLİĞİN İZLERİ

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.34, pp.317-352, 2017 (International Refereed University Journal)

Hüsâmeddin Ali el-Bitlisî’nin Hakîkat-i Muhammediyye ve Hakîkat-i Murtazaviyye ile İlişkilendirdiği Âyetler

Artuklu Akademi, vol.4, no.1, pp.77-98, 2017 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings