Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Van ili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Pediculus capitis’in Yayılışı

17. Ulusal Parazitoloji Kongresi Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, Kars, Turkey, vol.2, no.1, pp.267

The parasitic contamination in hair of dogs and in soil and sand in public parks and coast line.

International Congress on Applied Biological Sciences, Bosnia And Herzegovina, vol.23, no.10 Sustainable Development

Adiponektinin Bazı Kanser Türleri İle İlişkisi

6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Turkey, vol.123, no.2, pp.148 Sustainable Development

Hemşirelikte Sosyal Girişimcilik Kavramı ve Önemi

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Turkey, pp.133

Van Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Empatik Eğilimlerinin Mutluluk Üzerine Etkisi

1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 26 October 2017 - 28 January 2018, vol.1, no.1, pp.229

Van Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Kültürel Zeakaları ile Merhamet Duyguları Aarasındaki İlişki

I Uluslararası IV. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 21 - 24 October 2017, vol.1, no.1, pp.25

SIÇANLARDA YÜKSEK ORANDA DOYMUŞ YAĞLI DİYET İLE ARALIKLI BESLEMENİN ADİPONEKTİN VE LİPİTMETABOLİZMASI ÜZERİNE ETKİSİ

41 ULUSAL FİZYOLIJİ KONGRESİ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTES, Çanakkale, Turkey, 9 - 13 September 2015, pp.117-118