Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE PREVALENCE AND THE DETERMINANTS OF CONTRACEPTIVE USE AMONG MEN AND WOMEN IN EASTERN TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, sa.11, ss.6909-6917, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Van ili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Pediculus capitis’in Yayılışı

17. Ulusal Parazitoloji Kongresi Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, Kars, Türkiye, cilt.2, sa.1, ss.267

The parasitic contamination in hair of dogs and in soil and sand in public parks and coast line.

International Congress on Applied Biological Sciences, Bosna-Hersek, cilt.23, sa.10

Adiponektinin Bazı Kanser Türleri İle İlişkisi

6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Türkiye, cilt.123, sa.2, ss.148

Van Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Hemşirelik ve Ebelik Mesleği ile İlgili Düşüncelerinin Belirlenmesi

III. Uluslar Arası Katılımlı Kültürler Arası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Türkiye, cilt.3, sa.3, ss.23

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamalarının İncelenmesi

2. Uluslarası 10. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.34

Hemşirelikte Sosyal Girişimcilik Kavramı ve Önemi

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, ss.133

Van Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Empatik Eğilimlerinin Mutluluk Üzerine Etkisi

1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 26 Ekim 2017 - 28 Ocak 2018, cilt.1, sa.1, ss.229

Van Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Kültürel Zeakaları ile Merhamet Duyguları Aarasındaki İlişki

I Uluslararası IV. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.25

The parasitic contamination in coats of dogs and in soil and sand in public parks and coast line

II. International Congress on Applied Biological Sciences, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 - 31 Mayıs 2016, cilt.1, sa.1, ss.40

Adiponektinin bazı kanser türleri ile ilişkisi

6.ulusal veteriner gıda hijyeni kongresi, Van, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2015, ss.148

SIÇANLARDA YÜKSEK ORANDA DOYMUŞ YAĞLI DİYET İLE ARALIKLI BESLEMENİN ADİPONEKTİN VE LİPİTMETABOLİZMASI ÜZERİNE ETKİSİ

41 ULUSAL FİZYOLIJİ KONGRESİ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTES, Çanakkale, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2015, ss.117-118