Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

 • 2013 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi , Göğüs Hastalıkları

Verdiği Dersler

 • Doktora alveoler hemoroji sendromları

 • Lisans arteriyel kan gazları

 • Doktora bronş kanserleri

 • Doktora noninvaziv mekanık ventilasyon

 • Doktora mekanik ventilasyon

 • Doktora bakteriyoloji

 • Doktora konsultasyon

 • Doktora solunumsal uyku bozuklukları

 • Lisans solunum fonksiyon testleri

 • Doktora yoğun bakım

 • Doktora sigara bıraktırma