Araştırma Alanları

  • Tarımsal Bilimler

  • Ziraat

  • Bitki Koruma

  • Fitopatoloji

  • Mikoloji