Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Study of antifungal effects of several essential oils against Botrytis cinerea and Rhizopus stolonifer

OXİDATİON COMMUNİCATİONS, cilt.40, ss.140-145, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Variation in the reaction of lake van basin melon genotypes to Fusarium oxysporum f.sp. melonis

International Journal of Agriculture and Biology, cilt.14, ss.1024-1026, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Response of Four Hybrid Zucchini (Cucurbita pepo L.) Cultivars to different Arbuscular Mycorrhizal Fungi

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, cilt.21, ss.751-757, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The Applications of Arbuscular Mycorrhizal Fungus (AMF) and Atrazine on Silage Maize (Zea mays L.) at Different Irrigation Regimes

EMIRATES JOURNAL OF FOOD AND AGRICULTURE, cilt.9, ss.629-633, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Viroid, phytoplasma, and fungal diseases of stone fruit in eastern Anatolia, Turkey

New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, cilt.34, ss.1-6, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of Arbuscular Mycorrhizae (AM) on Some Physiological Growth Parameters of Pepper

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.28, ss.85-90, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Can symbiotic fungi protect plants from insect pests? A simple mathematical model

Computational and Mathematical Methods, no.1121, ss.1-16, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trichoderma Türlerinin Isırgan Otunun Çimlenme Hızına Etkisi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.29, ss.103-107, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Brassicaceae, Chenopodiaceae ve Urticaceae Familyalarına Ait Bazı Bitkilerin Arbusküler Mikorhizal Funguslar (AMF)’la İlişkisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, cilt.22, ss.109-115, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Relationship Between Brassicaceae, Chenopodiaceae and Urticaceae Families With Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF)

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, cilt.22, ss.102-108, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bazı Fungisitlerin Nohut (Cicer arietinum L. ) ve Mercimek (Lens culinalis L.) Bitkilerinde Arbusküler Mikorhizal Funguslar (AMF)’a Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.192-204, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bioremediation and using of fungi in bioremediation Biyoremediasyon ve fungusların biyoremediasyonda kullanılması

Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences, cilt.28, ss.490-501, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Using in vitro culturing technique for studying life cycle of Arbuscular Mycorrhizal Fungus (AMF) Glomus intraradices

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.26, ss.161-167, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Toprak Verimliliği ve Bitki Gelişiminde Peyniraltı Suyu ve Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF)’un Önemi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.22, ss.48-55, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Detection of Arbuscular Mycorrhizal Fungi Within Colonized Roots of The Gramineae Family Members by Nested-PCR

Archives of Phytopathology & Plant Protection, cilt.44, ss.1061-1067, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Detection of Arbuscular Mycorrhizal Fungi Within Colonized Roots of The Gramineae Family Members by Nested-PCR

Archives of Phytopathology and Plant Protection, cilt.44, no.11, ss.1061-1067, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van ve Çevresinde Gramineae Familyasına Ait Bitkilerde Arbusküler-Mikorhizaların Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.18, ss.103-111, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve Civarında Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Tespit Edilen Viral ve Fungal Hastalıklar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.14, ss.133-139, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve civarında sert çekirdekli meyve ağaçlarında tespit edilen viral ve fungal hastalıklar.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.133-139, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Peyniraltı Suyu Uygulaması İle Glomus intraradices ve Rhizobium cicer İnokulasyonlarının Nohut Bitkisinde Bazı Gelişim Parametrelerine Etkileri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.13, ss.127-132, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Reactions of Different Potato Cultivars Against to Early Blight Disease

Journal of Turkish Phytopathology, cilt.31, ss.97-103, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF) Glomus intraradices (Schenck&Smith)’in Bazı Sebze Bitkilerinde Oluşumu ve Kolonizasyonu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.12, ss.53-57, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bitkilerde Vesiküler-Arbusküler Mikorrhiza Oluşumunun Bitki Besleme ve Bitki Korumadaki Önemi

Anadolu Dergisi, cilt.9, ss.12-32, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Glomus intraradices Schenck&Smith: A Hopeful Vesicular-Arbuscular Mycorrhizal (VAM) Fungus Determined in Soils of Türkiye

Journal of Turkish Phytopathology, cilt.28, ss.33-34, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kışlık Tahıllarda Kar Küfü Hastalıkları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.105-111, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SOME ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI (AMF) SPECIES ON SUGAR BEET VARIETIES

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE AND RURAL DEVELOPMENT-III, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.748-755

BAZI ARBÜSKÜLER MİKORİZAL FUNGUS (AMF) TÜRLERİNİN ŞEKER PANCARI ÇEŞİTLERİ ÜZERİNDE Kİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.748-755

DETERMINATION OF SYMBIOTIC EFFECT ON ARBUSCULAR MYCORIZAL FUNGUS (AMF) APPLICATION TO SOME BEAN TYPES

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE AND RURAL DEVELOPMENT-III, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.191-193

Response some peppper (Capsicum annuum L.) varieties against wilt disease caused by Verticillium dahliae Kleb.

First International Biological, Agricultural and Life Science Congress, Lviv, Ukrayna, 7 - 08 Kasım 2019, ss.164

The Effect of Different Doses of Whey on Some Fungi in Vitro Conditions

International Erciyes Agriculture, Animal & Food Sciences Conference, Kayseri, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.169

The effects of Trichoderma species on Urtica dioica Germination

1. International Congress on Sustainable Agriculture and Technology, Gaziantep, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2019, ss.551

The Effects Some Bio-agents and Organic Substances to Verticillium Dahliae

1?? International Congress on Sustainable Agriculture and Technology, Gaziantep, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2019, ss.518

Molecular markers used for determination of resistance gene(s) against pathogens in plants

Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Muğla, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2018, ss.147-160

Biyoremediasyon ve fungusların biyoremediasyon’da kullanılması

Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Muğla, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2018, ss.214

ARBÜSKÜLER MİKORHİZAL FUNGUSLAR (AMF)’IN ÖNEMİ

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, Iğdır, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2018, ss.1485-1496

Use of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) in Medicinal and Aromatic Plants

4th World Congress on Medicinal Plants and Natural Products Research, Osaka, Japonya, 8 - 09 Eylül 2018, ss.165

Effect of Different Doses of Vermicompost Application to Some Fungi in Vitro Conditions

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.548

Effects of Some Fungicides to Arbuscular Mycorrhizal Fungus (AMF) In Chickpea (Cicer arietinum L.) And Lentil (Lens culinalis L.)

Mycorrhizal Fungus (AMF) In Chickpea (Cicer arietinum L.) And Lentil (Lens culinalis L.) Plants. 6th International Conference on Engineering,Technology, Management and Science 2017, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 27 - 28 Kasım 2017, ss.25

Determination of the Arbuscular Mycorrhizal Fungus At Wheat Production Areas of Diyarbakır, Şanlıurfa and Mardin

International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, ss.65

The Efficiency of Mycorrhizal Fungi on Fusarium spp. Crown and Root Rot Diseases of Pepper in The Harran Plain

6th Entomopathogens & Microbial Control Congress14-16 September 2017, Tokat/Turkey, Tokat, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2017, ss.131

THE CONTROL OF SCLEROTINIA SCLEROTIORUM AND SCLEROTINIA MINOR ON MELON PLANTS WITH WHEY AND ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGUS

IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (IMCOFE), Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017, ss.1

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Buğday Ekili Alanlarda Arbusküler Mikorhizal Fungusların Etkileri

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016, ss.198

Hakkari İli Şemdinli ve Çukurca İlçelerinde Bağ Alanlarındaki Fungal Hastalıkların Tespiti ve Yaygınlıklarının Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016, ss.145

Traditional herby cheese and use of whey occurred from it on the plant growth

The 3rd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Saraybosna, Bosna-Hersek, 1 - 04 Ekim 2015, ss.254

Plant-mediated effects of soil amendment using Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Colorado potato beetle

XVIII. International Plant Protection Congress, Berlin, Almanya, 24 - 27 Ağustos 2015, ss.150

Effects of different pumice types on the colonization of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF)

International Congress on Mycorrhizae: Mycorrhizal Symbiosis a Key Factor for Improving Plant Productivity and Ecosystem Restoration, Marakeş, Fas, 15 - 17 Ekim 2014, ss.116

Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) and whey on Rhizoctonia disease caused by Rhizoctonia solani in potato

International Congress on Mycorrhizae: Mycorrhizal Symbiosis a Key Factor for Improving Plant Productivity and Ecosystem Restoration, Marakeş, Fas, 15 - 17 Ekim 2014, ss.165

Peyniraltı Suyunun Toprak Kökenli Bazı Funguslara İn-Vitro Şartlarda Etkisi.

Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Şubat 2014, ss.296

Tagetes (Kadife Çiçeği) Türlerinin Mikorhizal Bağımlılığı

Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2011, ss.131

Pamukta Verticillium dahliae Kleb’in Neden Olduğu Solgunluk Hastalığına Karşı Arbüsküler Mikorhizal Fungus (AMF) ve Farklı Fosfor Dozlarının Etkileri

Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan KIRAÇ Tarım Kongresi Ve Fuarı,, Eskişehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2011, ss.152

Toprak Verimliliği ve Bitki Gelişiminde Peyniraltı Suyu ve Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF)’un Önemi

Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan KIRAÇ Tarım Kongresi Ve Fuarı,, Eskişehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2011, ss.47

Harmonious Partnership in the Organic Farming: Whey and Arbuscular Mycorhizal Fungus (AMF)

International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 3 - 07 Şubat 2011, ss.77

. Effects of Potassium, Salicylic Acid and Humic Acid Applications on Fusarium Wilt (Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici) and Nutrition of Tomato Seedlings (Lycorpersicum esculentum)

International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Samsun, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2010, ss.639-644

Harmonious Partnership in the Organic Farming: Whey and Arbuscular Mycorhizal Fungus (AMF).

International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 3 - 07 Ocak 2010, ss.77

Van’da Patates Ekim Alanlarında Saptanan Funguslar ve Virüsler

9. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Tekirdağ, Türkiye, 3 - 08 Eylül 2001, ss.229-236

The effect of sodium bicarbonate on powdery mildew in tomato

International Symposium on Greenhouse Management for Better Yield and Quality in Mild Winter Climates, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 1997, ss.449-452 identifier

The Effect of Sodium Bicarbonate on Powdery Mildew in Tomato

Prooceedings of the International Symposium on Greenhouse Management for Better Yield and Quality in Mild Winter Climates, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 1997, ss.449-452

Van İli Kavunlarında Toprak Kaynaklı Fungusların Neden Olduğu Kurumalar Üzerinde Araştırmalar

7. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Eylül 1995, ss.204-207

Van Gölü Suyunun Bazı Fungusların Misel Gelişimi Üzerine Etkisi

7. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Eylül 1995, ss.91-94

A New Host Record for Macrophomina phaseolina Charcoal rot in Türkiye

9 th Congress of Mediterranean Pyhtopathological Union, Aydın, Türkiye, 18 - 24 Eylül 1994, ss.535-537

Kitap & Kitap Bölümleri

Using of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) for Biocontrol of Soil-Borne Fungal Plant Pathogens

Biological Control of Plant Diseases, Chincholkar S.B., Mukerji K.G., Editör, The Haworth Press, Inc., New York, ss.17-37, 2007