Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Genetic analysis of Toxocara spp. in stray cats and dogs in Van province, Eastern Turkey

JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH, cilt.62, ss.291-295, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Relationship between cardiac injury, selected biochemical parameters, DIC, and hemogram levels in cattle with theileriosis

MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, cilt.74, ss.383-386, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Molecular detection of Nosema spp. and black queen-cell virus in honeybees in Van Province, Turkey

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.41, ss.221-227, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

First investigation on vectorial potential of Blattella germanica in Turkey

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.64, ss.141-144, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

First Reports of Sarconema eurycerca and Trinoton anserinum in The Whooper Swan (Cygnus cygnus) in Van, Turkey

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.21, ss.933-936, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Intestinal Parasites in the Students of Van Health High School and Faculty of Veterinary Medicine

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.16, ss.81-84, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Serologic and microscopic studies on Babesiosis in horses in the Eastern border of Turkey

JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE, cilt.23, ss.181-183, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The prevalences of Helminth species according to faecal examination in equids in different cities in Turkey

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.27, ss.195-199, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The prevalance and distribution of Eimeria species found in sheep in Van

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.26, ss.859-864, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PCR detection of Anaplasma phagocytophilum in stray dogs in Batman, Turkey

VAN VETERİNARY JOURNAL, cilt.30, ss.183-185, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ilinde Coenurus cerebralis’in Yaygınlığı ve Coenurosis’in Teşhisinde Yardımcı Bir Parametre Olarak Enolaz (NSE) Enziminin Önemi*

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.14, ss.185-192, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Kedilerde Görülen İlk Platynosomum fastosum Kossack, 1910 Olgusu

Van Veterinary Journal, cilt.2, ss.113-115, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

First report of Plagiorhynchus spp. in the Mallard Duck (Anas platyrhynchos) in Van, Turkey

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), no.2, ss.195-197, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

First report of Plagiorhynchus spp. in the Mallard Duck (Anas platyrhynchos) in Van, Turkey

EURASİAN JOURNAL OF VETERİNARY SCİENCES (E. A. VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ), no.2, ss.195-197, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

First report of Plagiorhynchus spp. in the Mallard Duck (Anas platyrhynchos) in Van, Turkey

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), no.2, ss.195-197, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

First report of Plagiorhynchus spp. in the Mallard Duck (Anas platyrhynchos) in Van, Turkey

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, cilt.33, no.2, ss.195-197, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van’da yabani kuşlarda cryptosporidiosis

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, cilt.32, ss.109-113, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van’da yabani kuşlarda cryptosporidiosis

Eurasian J Vet Sci, cilt.39, ss.109-113, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van’da yabani kuşlarda cryptosporidiosis

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), cilt.32, ss.109-113, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van’da yabani kuşlarda cryptosporidiosis

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, cilt.32, no.2, ss.109-113, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van Sınır Hattında (Van-İran Sınırında) Atlarda Sarcosporidiosis

Van Veterinary Journal, cilt.26, no.2, ss.55-57, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van'da bir kızıl s¸ahinde (Buteo rufinus) i·lk Rhipicephalus turanicus Olgusu.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.26, ss.39-41, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Ili Ercis Ilçesindeki Kara Kaplumbagalarında(Testudo graeca, Linnaeus, 1758) Kene Enfestasyonları.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, no.2, ss.69-72, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sığırlarda Hypodermosise Sebep Olan Türlerin Sitokrom Oksidaz I Gen Dizilerinin PCR-RFLP Tekniği ile Araştırılması

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.37, ss.190-194, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van Belediye Mezbahasında Kesilen Sıgır ve Koyunlarda Taenia hydatigena Sistiserkozusu ve Kistik ekinokokkozis

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, no.3, ss.186-189, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van İli Erciş İlçesindeki Kara Kaplumbağalarında (Testudo graeca, Linnaeus,1758) Kene Enfestasyonları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.2013, no.2, ss.69-72, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve Erciş Yöresindeki Sığır ve Koyunlarda Kene Türlerinin Belirlenmesi ve Mevsimsel Dağılımı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.2011, no.3, ss.133-137, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Presence of Gasterophilus Species in Horses in Van Region

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.21, ss.87-90, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van’da Evcil Güvercinlerde (Columba livia domestica) Pseudolynchia canariensisMacquart, 1839 (Diptera: Hippoboscidae) Olgusu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.21, ss.129-130, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkiye’de sarcosporodiosis

YYÜ VET FAK DERG, ss.135-140, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Presence of Gasterophilus Species in Horses in Van Region

YYÜ Vet Fak Derg, cilt.21, ss.87-90, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Yöresinde Evcil Güvercinlerde (Columba livia domestica) Bit Enfestasyonları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.21, ss.69-70, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Babesiosisli Koyunlarda Serum Demir ve Bakir Seviyelerindeki Degisiklikler

Türk Parazitoloji Dreg, cilt.23, ss.423-425, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van ili koyunlarında Linguatula serrata nimflerininyaygınlıgı.

Türkiye Parazitol Dergisi, ss.25-27, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van yöresinde koyunlarda trichostrongylidosis

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, cilt.33, ss.222-226, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Presence of Gasterophilus species in Horses in Van Region.

YYÜ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.21, ss.87-90, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ili koyunlarında Linguatula serrata nimflerinin yaygınlıgı.

Türkiye Parazitol Derg, cilt.33, ss.25-27, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The prevalence of Linguatula serrata (Fröhlich, 1789) nymphs in sheep in the Van province

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, cilt.33, ss.25-27, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

[Sheep trichostrongylidosis in Van province].

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.33, ss.222-6, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Lipid Peroxidation and Antioxidant Potential of Sheep Liver Infected Naturally with Distomatosis.

Turkish Journal of parasitology, no.32, ss.23-26, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lipid Peroxidation and Antioxidant Potential of Sheep Liver Infected Naturally with Distomatosis

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.32, ss.23-26, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cytauxzoonosis In Van Cats

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.18, ss.37-39, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cytauxzoonosis in Van Cats.

Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg, cilt.18, ss.37-39, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Frequency of Coccidia Species in Goats in Van Province of Turkey.

Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg, cilt.12, ss.163-165, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve Yöresinde Travmatik Myiasis Larvalarının Gelişmeleri ve İdentifikasyonları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.16, ss.81-85, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tatvan belediye mezbahasında kesilen koyun,keçi ve sığırlarda Larval Cestodiosis

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.16, ss.45-47, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve yöresinde travmatik myiasis larvalarının gelişimleri ve identifikasyonu

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.16, ss.81-85, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Kedilerinde babesiosis

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.16, ss.87-88, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Belediye mezbahasında kesilen sığır,koyun ve keçilerde hypodermosis

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.16, ss.23-25, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van yöresi Phlebotominae (Diptera:Psychodidae) Türleri.

Y.Y.Ü.Vet.Fak. Derg, cilt.16, ss.55-59, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve yöresi koyunlarında Babesiosis'in ELISA ile teshisi.

Y.Y.Ü.Sag. Bil. Derg, cilt.7, ss.27-31, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Feromonlar

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, cilt.23, ss.446-448, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van ilinde bir tilkide (Vulpes vulpes) bulunan helmintler.

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, cilt.25, ss.163-165, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van kedilerinde helmintlerin yayılısı ve halk saglıgı açısından önemi.

Türkiye Parazitol Dergisi, cilt.25, ss.166-169, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van yöresi buzagı ve danalarında Eimeria türlerinin yaygınlıgı.

Y.Y.Ü Sag. Bil. Derg, cilt.7, ss.95-97, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Koyunlarda dogal Psoroptes ovis uyuzunun Moxidectin ile sagaltımı.

Y.Y.Ü.Vet.Fak.Derg, cilt.12, ss.21-25, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van yöresinde kesilen sıgır,koyun ve keçilerde hidatidozun yayılısı.

Y.Y.Ü. Sag.Bil.Derg, cilt.7, ss.37-40, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Karıncılar ve karıncaların paraziter hastalıklardaki önemi.

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, cilt.3, ss.317-320, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van ve yöresi sıgırlarında bit (Phthiraptera) enfestasyonları.

Y.Y.Ü.Vet.Fak.Derg, cilt.11, ss.8-10, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve yöresi koyun ve keçilerinde bit (Phthiraptera) enfestasyonları.

Y.Y.Ü.Vet.Fak.Derg, cilt.1, ss.8-10, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Feromonlar

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, no.23, ss.446-448, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Status of the tick-borne diseases in sheep and goats in Turkey

Parassitologia, cilt.39, ss.153-156, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Trichostrongylosis’li Koyunlarda Serum Seruloplazmin ve Plazma Vitamin C Konsantrasyonları”.

Turkish Journal of Parasitology, no.2, ss.191-194, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van ilinde kist hidatik sorunu

YYÜ VET. FAK. DERG, cilt.7, ss.50-53, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Koyunların uyuz enfestasyonlarında doramectin ile sagaltım uygulamaları I.Psoroptik Uyuzu

Vet. Hek. Dern Derg, cilt.4, ss.32-36, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van'da ilkokul ögrencilerinde intestinal parazitlerin yayılısı

YYÜ VET. FAK. DERG, cilt.2, ss.49-51, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Koyunlarda Doramectin'in Antiparaziter Etkinliği ve Serum Enzimleri Üzerine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no.1, ss.37-41, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve Yöresinde Hypodermosis

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, ss.143-153, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve yöresinde evcil hayvanlarda görülen ektoparaziter dermatitisler.

YYÜ VET. FAK. DERG, cilt.1, ss.155-161, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve Yöresinde Evcil Hayvanlarda Ektoparaziter Dermatitisler

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.5, ss.155-161, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve Yöresinde Evcil Hayvanlarda Ektoparaziter Dermatitisler

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.5, ss.155-161, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

van ve yöresinde hypodermosis

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.5, ss.143-153, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve Yöresinde Fasciola Gigantica'dan İleri Gelen Fassciolosis Enfeksiyonlarının Epidemiyolojisi Üzerine Araştırmalar

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, ss.141-145, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van İli Bardakçı Köyü Koyunlarında Bulunan Endoparazitlerin Epidemiyolojisi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, no.2, ss.11-12, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ili Bardakçı köyünde koyunlarda bulunan endoparazitlerin epidemiyolojisi.

YYÜ VET FAK DERG, cilt.2, ss.11-22, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van mezbahasında kesilen keçilerde Sarcosporidiosis'in yayılısı. (), -

YYÜ VET FAK DERG,, cilt.1, ss.109-125, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van mezbahasında kesilen koyunlarda Sarcosporidiosis'in yayılısı.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.2, ss.540-552, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van yöresi sıgırlarında Toxocara (Neoascaris) vitullorum enfeksiyonunun yayılısı.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.2, ss.404-412, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DEMODICOSIS IN A STRAY DOG

II.INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, (BILMES HL-SP 2018), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.829

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerinde sığırlarda Besnoitia besnoiti’nin varlığının araştırılması

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.1

Bir yeşilbaşlı ördekte (Anas platyrhynchos) Plagiorhynchus spp. olgusu

20. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ (Uluslararası katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.329

Prevalence of ovine oestrosis (Oestrus ovis Linnaeus, 1761, Diptera: Oestridae) and risk factors in Eastern Turkey

II. International Congress on Applied Biological Sciences, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 - 31 Mayıs 2016, cilt.1, no.1, ss.11

Vectorial potential of Blattella germanica as carriers of human intestinal parasites in van, Turkey

OMICS International Conferences, Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 24 - 26 Ağustos 2015, ss.6

Van'da Yabani Kuşlarda Cryptosporodiosis

I.YABAN HAYVANLARI KONGRESİ, Van, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2015, ss.74

Van İlinde Sarcocystis Türlerinin Morfolojik ve Mleküler İdentifikasyonu

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kars, Türkiye, 25 Eylül - 05 Ekim 2013, ss.243

Erçek Gölü ve Havzasında Yaşayan Su Kuşlarında Coccidiosis

17.ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, Kars, Türkiye, 5 - 10 Eylül 2011, ss.157

Kastamonu Yöresinde Koyun ve Keçilerde Kene Enfestasyonları

17.ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, Kars, Türkiye, 5 - 10 Eylül 2011, ss.169

Yalova Mezbahasında Kesilen Hayvanlarda Sarcosporidiosis’in Yayılışı

17.ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, Kars, Türkiye, 5 - 10 Eylül 2011, ss.244

Bandırma (Çoban Et) Mezbahasında Kesilen Hayvanların Endoparaziter Fauna Tespiti

17.ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, Kars, Türkiye, 5 - 10 Eylül 2011, ss.288

Ekto ve Endoparazitli Keçilerde Bazı Biyokimyasal Parametreler

1. Uluslararası Katılımlı Veteriner Hekimliği Kongresi Expo Vet, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Haziran 2010, ss.141

Van Yöresinde Evcil Güvercinlerde Bit Enfestasyonları

XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 07 Kasım 2009, ss.273

Prevalence of Paramphistomum infection in cattle and sheep in Van Province, Turkey

16.ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, Adana, Türkiye, 1 - 07 Kasım 2009, ss.303

Prevalence of Paramphistomum Infection in Cattle and Sheep in Van Province, Turkey

XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 07 Kasım 2009, ss.303-304

Lipid Peroxidation and Antioxidant Potential of Sheep Liver Infected Naturally with Distomatosis.

4. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi,, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2009, ss.150-151

Dictyocaulus viviparus ile Enfekte Sıgırlarda Lipit Peroksidasyon ve Antioksidan Durumunun Saptanması

15. Ulusal Parazitoloji Kongresi Kayseri ve Ürgüp/ Türkiye, Kayseri, Türkiye, 18 - 23 Kasım 2007, ss.144-145

Van yöresi keçilerinde Eimeria türlerinin prevalansı

3. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2006, ss.30

Hakkari Bölgesi Keçilerinde Kistik Ekinokokkozis Seroprevalansı

3. Ulusal Hidatidoloji Kongresi, Samsun, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2006, ss.52

Bir Kınalı Keklikte (Alectoris chukar) Coccidiosis ve Ascaridiosis Olgusu

14.ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 18 - 25 Eylül 2005, ss.88

Yüksekova (Hakkari) Dana ve Buzağılarında Cryptosporidiosis

14.ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 18 - 25 Eylül 2005, ss.89

Van bölgesinde Travmatik MyiasiS

13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Konya, Türkiye, 8 - 12 Eylül 2003, ss.154

Chrysomia Türleri ve Melez Formları

13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Konya, Türkiye, 8 - 12 Eylül 2003, ss.175

Van kedilerinde Cytauxzoonosis

V.UIusal Veteriner İç-Hastalıkları Kongresi, Van, Türkiye, 2 - 05 Temmuz 2003, ss.133

Cytauxzoonosis in Van Cats

V. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Van, Türkiye, 2 - 05 Temmuz 2003, ss.133

Haemobartonellosis in Van Cats

II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bursa, Türkiye, 10 - 13 Nisan 2003, ss.156

Türkiye'nin farklı illerinde dışkı bakılarına göre at ve eşeklerde bulunan helmint türleri

12.Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2001, ss.203

Van yöresinde koyunlarda bulunan Eimeria türleri ve bunların prevalanası

12.Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2001, ss.98

Van yöresinde koyun, keçi ve sığırlarda Cysticercus tenuicollis'in yaygınlığı.

12.Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2001, ss.109

Van yöresinde keçilerde bulunan Eimeria türleri ve bunların yayılışları

12.Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2001, ss.97

Van yöresi buzağı ve danalarda Eimeria türlerinin yaygınlığı.

12.Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2001, ss.96

Van yöresinde hidatidozis

1.Ulusal Hidatidoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 08 Haziran 2001, ss.42

Dışkı bakılarına göre Van'ın Edremit İlçesindeki ev kümeslerinde yetiştirilen tavuklarda helmint faunası.

l. Doğu Anadolu Kanatlı Yetiştiriciliği Sempozyumu, Van, Türkiye, 21 - 24 Mayıs 2001, ss.253

Van'da bir tilkide (Vulpes vulpes) yapılan helmintoiojik araştırma ve halk sağlığı yönünden önemi

2. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2000, ss.259

Van kedilerinde yapılan ilk helmintoiojik araştırma ve halk sağlığı açısından önemi

2. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2000, ss.258

Babesiosisli Koyunlarda Serum Demir Ve Bakır Seviyelerindeki Degisiklikler.

11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Sivas, Türkiye, 6 - 10 Eylül 1999, ss.167

Status of the tick born diseases in sheep and goats in Turkey.

Regional workshop on epidemiolgy, diagnosis and control economically imphortant parasites of Livestock in the near east region, Ankara, Türkiye, 02 Eylül 1996 - 05 Eylül 1196, ss.5

Doğal sarkoptik ve psoroptik uyuzlu koyunlarda doramectin ile sağaltım uygulamalarI

1.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Elazığ, Türkiye, 28 - 30 Eylül 1995, ss.13

Van ilinde koyunlarda Babesiosis'li Seroepidemiyolojisi üzerine araştırmalar

6. Ulusal Parazitoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Eylül 1989, ss.54-55

Feromonlar

11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Sivas, Türkiye, 6 - 10 Eylül 1989, ss.170

Kitap & Kitap Bölümleri

Monocercomonadidae

Veteriner Protozooloji, Dumanlı N, Karaer Z , Editör, Medisan Yayıncılık, Ankara, ss.262, 2010

Artropod Hastalıklarında Tedavi

Parazit Hastalıklarında Tedavi, Burgu A, Karaer Z, Editör, Meta Basım, İzmir, ss.277-286, 2005

Helmint Hastalıklarında Tedavi

Parazit Hastalıklarında Tedavi, Burgu A, Karaer Z, Editör, Meta Beta Basım Yayım Dağıtım, İzmir, ss.267-275, 2005

Laboratuar Hayvanlarının Parazit Hastalıklarında Tedavi

Paraziter hastalıklarda Tedavi, Burgu A, Karaer Z, Editör, Meta Basım, İzmir, ss.253-265, 2005