Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Mart 2020 Doçentlik Sınavı

  UAK

  Doçentlik Sınavı

 • Mart 2020 Doçentlik Sınavı

  UAK

  Doçentlik Sınavı

 • Mart 2020 Doçentlik Sınavı

  UAK

  Doçentlik Sınavı

 • Mart 2020 Doçentlik Sınavı

  UAK

  Doçentlik Sınavı

 • Şubat 2020 Doçentlik Sınavı

  Mersin Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Eylül 2019 Doçentlik Sınavı

  ÜAK

  Doçentlik Yayın Jüri Üyeliği

 • Eylül 2019 Doçentlik Sınavı

  ÜAK

  Doçentlik Yayın Jüri Üyeliği

 • Eylül 2019 Akademik Kadroya Atama

  Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

  Doçentlik Kadrosu Atama Jüri Üyeliği

 • Haziran 2019 Akademik Kadroya Atama

  Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

  Doçentlik Kadrosu Atama Jüri Üyeliği

 • Mayıs 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği

 • Mart 2019 Doçentlik Sınavı

  ÜAK

  Doçentlik Yayın Jüri Üyeliği

 • Eylül 2018 Tez Savunma (Sanatta Yeterlik)

  Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Birgül Erkanı, (Danışman: Prof. Dr. Şeyma ÜSTÜNER UZUNÖZ) “Sultanahmet Meydanı-At Heykeli ve İktidar İlişkisi” Sanatta Yeterlik Eser Metni Tezi Jüri Üyeliği

 • Eylül 2018 Doktora Yeterlik Sınavı

  Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 2018-2019 Güz Dönemi Yüksek Lisans Sınavı Jüri Üyeliği

 • Temmuz 2017 Yarışma

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

  Vanlı 120 Kahraman Çocuk Anıt Heykel Yarışması

 • Nisan 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Mersin Üniversitesi

  Ayça Ayçin Güvenç, “Seramik Kalıplarının Tasarım Teorisinde Heykele Yansıması” Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Heykel Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği

 • Şubat 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Akdeniz Üniversitesi

  2017 Şule Özkan, “Dünya Expo Alanlarında Sanat Yapıtları ve Expo 2016 Antalya Örneği”

 • Kasım 2016 Akademik Personel Sınavı

  Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü, Yardımcı Doçentlik Atama Jüriliği

  2016 Mine Değirmenci Aydın - Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü, Yardımcı Doçentlik Atama Jüriliği

 • Ekim 2014 Yarışma

  Van Tuşba Belediyesi

  Tuşba Belediyesi Logo Yarışması

 • Nisan 2010 Yarışma

  Van Valiliği-Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Sarma Tel Heykel Yarışması

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2018 - Devam Ediyor Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2018 - Devam Ediyor Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi AÜGSFD Yayın Kurulu Üyeliği

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2018 - Devam Ediyor Anadolu Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi Alan Editörlüğü

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2018 - Devam Ediyor Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi SADAB.

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2016 - Devam Ediyor Hacettepe Üniversitesi Sanat Yazıları Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2012 - Devam Ediyor SEDER (Sanat Eğitimcileri Derneği)

  Yönetim Kurulu Üyesi

 • 2000 - Devam Ediyor Çağdaş Heykeltraşlar Derneği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Şubat 2021 Ankara Üniversitesi GSF Dergisi

  Diğer Dergiler

 • Şubat 2021 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BAP Araştırma Projesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

 • Kasım 2020 TURKISH STUDIES - SOCIAL SCIENCES

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2020 SANAT YAZILARI

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2020 SANAT YAZILARI

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2020 SANAT YAZILARI

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2020 ARTS-Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi

  Diğer Dergiler

 • Eylül 2020 ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2020 ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2020 Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi

  Diğer Dergiler

 • Temmuz 2020 SANAT YAZILARI

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2019 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2019 Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2019 Hacettepe Üniversitesi Sanat Yazıları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2019 Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2018 Hacettepe Üniversitesi Sanat Yazıları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2018 Hacettepe Üniversitesi Sanat Yazıları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2018 Ankara Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2018 Marmara Üniversitesi International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art (IJIIA)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2018 Marmara Üniversitesi International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art (IJIIA)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2018 Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2018 Hacettepe Üniversitesi Sanat Yazıları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2015 Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2014 4. Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2014 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2014 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2013 Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

Sanatsal Etkinlik