Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2009 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilmler Enstitüsü, Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi Bilim Dalı, Türkiye

 • 1999 - 2002 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Heykel Anasanat, Türkiye

 • 1995 - 1999 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Doktora

  Devlet Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakültelerinde Sanatçı Yetiştirme Sorunsalı

  Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Eğitimin Kültürel Temelleri Ana Bilim Dalı, Güzel Sanatlar Eğitimi Programı

 • 2002 Yüksek Lisans

  Yaratım Sürecinde Heykelde Figürden Soyutlamaya

  Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Heykel Anasanat Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

 • B2 Orta Üstü Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2017Eğiticilerin Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

 • 2015Roma Erasmus+ “Museum Professionals” Eğitim Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Müze Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2011TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi Kültürel Mirasın Depreme Karşı Korunması Çalıştayı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , VATSO Konferans Salonu

 • 2010Erasmus Öğretim Elemanı Değişim Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Art Academy of Latvia

 • 2009Avrupa Sanat Kurumları Birliği (European League of İnstitutes of Art – ELIA) “Artesnet Çalıştayı”

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Hacettepe Üniversitesi

 • 2006"Akademisyenliğe İlk Adım" Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

 • 2005"Öğretmen Yetiştirmede Kalite Sorunları Çalıştayı"

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

 • 2003Yaz Okulu Eğitim Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İsmail – Çoban Stiftung İ.G. zur Förderung jungen Künstler Vakfı Atelierhaus

 • 2002Sokrates Değişim Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Institut für Kultur und Kustwisenschaften der Humboldt Universitat zu Berlin