Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Organik Kimya

  • Aromatik Bileşikler Kimyası

  • Boya ve Boyarmaddeler Kimyası

  • Organik Reaksiyon Mekanizmaları

  • Organik Spektroskopi

  • Organometalik Bileşikler

  • Temel Bilimler