Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES)

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’18)

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018)

  Oturum Başkanı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 3. Hesaplamalı Kimya Kongresi

  Oturum Başkanı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 29. Ulusal Kimya Kongresi

  Oturum Başkanı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 2. Ulusal Hesaplamalı Kimya Kongresi / DHT Bileşiğinin Dekompozisyon Mekanizmasının Teorik Olarak İncelenmesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 2. Ulusal Hesaplamalı Kimya Kongresi / Siklik Alken Türevlerinin Karbenler ile Siklopropanasyon Tepkimelerinin Teorik Olarak İncelenmesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 2. Ulusal Hesaplamalı Kimya Kongresi / 1,10-Fenantrolin Tabanlı Organik Elektroluminesant Moleküllerin Elektronik Özelliklerinin Belirlenmesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 2. Ulusal Hesaplamalı Kimya Kongresi / A COMPUTATIONAL STUDY of METALLOPHTHALOCYANINES WITH 2-ISOPROPYL-5-METHYLPHENOXY SUBSTITUENTS

  Katılımcı

  Kars, Türkiye

 • 2015 2. Ulusal Hesaplamalı Kimya Kongresi / 1,3,5-Triazin Tabanlı Organik Elektroluminesant Moleküllerin Elektronik Özelliklerinin Belirlenmesi

  Katılımcı

  Kars, Türkiye

 • 2015 2. Ulusal Hesaplamalı Kimya Kongresi / Click Tepkimesi Mekanizmasının Teorik Olarak İncelenmesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry / Synthesis of Some Novel Phthalocyanines with Methyl 2-(oxy)-2,2- diphenylacetate Substituents and their Electronic Properties

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry / Synthesis of a novel Acceptor-?- Anthracene-?- acceptor conjugated molecule and its electronic properties

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry / Design, synthesis and spectroscopic studies of anthracene-based small organic molecules

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 404

h-indeksi (WOS): 12