Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Views on Montessori Approach by Teachers Serving at Schools Applying the Montessori Approach

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.16, no.66, pp.123-138, 2016 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

Parents' Views on the Impact of Technology on 18 to 24-Month Old Infants

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, vol.5, pp.205-226, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

18-24 Aylık Bebeklerde Teknolojinin Etkisine YönelikEbeveyn Görüşleri

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, vol.5, no.2, pp.205-226, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

ANALYSIS OF STUDIES MADE ON MONTESSORI APPROACH IN TURKEY

journual of educatıonal and ınstructıonal studıes ın the world, vol.5, no.4, pp.65-74, 2015 (International Refereed University Journal)

Kazım Nami Duru’nun okul öncesi eğitime katkıları ve “çocuk bahçesi rehberi” adlı eserinin incelenmes

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.15, no.1, pp.225-243, 2014 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programları

Eğitimde Politika Analizi Dergisi, vol.2, no.2, pp.56-76, 2013 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Farkındalıklarının Belirlenmesi

4th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019, vol.1, no.1, pp.730-742

Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Uygulamalarının Değerlendirilmesi

18th International Primary Teacher Education Symposium, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019, vol.-, pp.675-683

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Beslenme Menülerinin Sağlıklı Beslenme Açısından Değerlendirilmesi

6th International Early Childhood Education Congress, Kars, Turkey, 2 - 05 October 2019, vol.-, pp.88 Sustainable Development

18-24 Aylık Bebeklerle Uygulanan Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek Programına Yönelik Anne Görüşlerinin Değerlendirilmesi

6th International Early Childhood Education Congress, Kars, Turkey, 2 - 05 October 2019, vol.-, pp.1-12

Anne Görüşlerine Göre Kardeş Kıskançlığının Değerlendirilmesi

INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES , 2019, Üsküp, Macedonia, 26 - 30 June 2019, vol.1, no.1, pp.177-186

Books & Book Chapters

ADAPTIVE BEHAVIOURS IN EARLY CHILDHOOD

in: Innovations in Health Sciences, Nelya Lukpanovna Shapekova, Editor, Cambridge Scholars Publishing, London, pp.2-19, 2020

Contribution of Outdoor Play Activities to Infant and Toddler Development

in: Handbook of Research on Prenatal, Postnatal, and Early Childhood Development, Neriman ARAL, Editor, IGI GLOBAL, New York, pp.312-325, 2020

Home-Based Early Intervention Activities for Cognitive Development

in: Recent Studies in Health Sciences, P.M.Chernopolski, N.L. Shapekova, B. Sançar, B.Ak, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.270-286, 2019

Doğum Öncesi ve 0-3 Yaş (0-36 Aylık) Çocuk Gelişimi ve Dijital Dünya

in: Dijital Dünyada Organik Çocuk Yetiştirmek, Günüç S., Editor, Ankara Nobel Tıp Kitap Yayınevi, Ankara, pp.117-147, 2019

12-18 Yaş Çocuk Gelişimi ve Dijital Dünya

in: Dijital Dünyada Organik Çocuk Yetiştirmek, Günüç S., Editor, Ankara Nobel Tıp Kitap Yayınevi, Ankara, pp.183-200, 2019

Gelişimin Desteklenmesi,

in: Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II, KÖKSAL AKYOL A., Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.319-363, 2018

Gelişimin Desteklenmesi

in: Erken Çocukluk Gelişimi I, Aysel Köksal Akyol, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.250-290, 2017

Tarihsel Süreçte Aile ve Aile Kuramları

in: Aile Yaşam Dinamiği, Gülen BARAN, Editor, Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, pp.45-65, 2016

Care and Education of 0-36 Month Old Children in Turkey

in: Education in the 21st Century: Theory and Practice, Koleva I.; Efe R; Kostova ZB; Atasoy E, Editor, St.Klıment Ohrıdskı Unıversty Press, Sofıa, pp.453-467, 2015

Bebeklik ve ilk çocukluk döneminde duyusal deneyimler

in: Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde (0-36 ay) Gelişim Duyuların Gelişimi ve Desteklenmesi, Yıldız Bıçakçı M., Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.339-355, 2015

Bebeklik ve ilk çocukluk dönemi çocuklarına yönelik duyu temelli etkinlikler

in: Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde (0-36 Ay) Gelişim Duuların Gelişimi ve Desteklenmesi, Yıldız Bıçakçı M, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.359-415, 2015

Dünyada Okul Öncesi Eğitimin Tarihsel Gelişimi

in: okul öncesi eğitime giriş, Seven S, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.44-57, 2014