Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Allelopathic potential of macrofungi on germinating maize (Zea mays L.) grain

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.9, no.7, pp.1016-1023, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VANF HERBARYUMUNDA BULUNAN BİTKİ ÖRNEKLERİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI ÖNCESİNDE YAPILAN İŞLEMLER

INTERNATIONAL A E G E A N SYMPOSIUM on Natural & Medical Sciences-IV September 11-12, 2021 / Izmir, Turkey, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2021, pp.39-45

Bazı Karasal Orkide Türlerinin Yumrularından Fungus İzolasyonunun Yapılması

European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC), Prague, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, pp.11

UNDERSTANDING MOLECULAR PHYLOGENY OF NINE ORCHIS L. SPECIES NATIVE TO TURKEY USING NUCLEAR DNA SEQUENCE

INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS, Kırşehir, Turkey, 24 - 28 April 2017, pp.145

THE ORIGIN OF MUŞ SALEP AND ORCHIDS OF THE VICINITY OF MUŞ

Interactive Conservation Platform for Orchids, native to Greece and Turkey (ICON), Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2017, pp.43

Bakteri kavramının öğretmen adayları tarafından algılanma düzeyi

International Teacher Education Conferance, Dubai, United Arab Emirates, 2 - 04 February 2016, pp.123

İshalli Çocuk Hastalarda Fırsatçı Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığının Araştırılması.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, vol.-, pp.162

Yedi orkide türünün yağ asit içeriklerinin karşılaştırılması

12. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, Muğla, Turkey, 14 - 17 September 2015, pp.155

Biodiversity of Van Province

VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, (VI. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu),, Antalya, Turkey, 17 - 20 November 2011, pp.65 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Van'ın Bitki Örtüsü

in: Van Kültür ve Turizm Envanteri - Doğal Değerler II, Kılıç, S., Editor, Gündoğdu Sistem Ofset Basım Yayım, Van, pp.85-89, 2014 Creative Commons License

”Van’ın Bitki Örtüsü”

in: Kültür ve Turizm Envanteri -II, Doğal Değerler,, Kılıçi S.,, Editor, Gündoğdu Sistem Ofset Basım, Van, pp.85-89, 2014