Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1992 - 2000 Doktora

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1995 - 1990 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Yüksek Lisans

  Siirt Yöresindeki Yenidoğan İshalli Buzağılarda Rota virus, Corona Virus, Cryptosporidium spp,Escherichia coli K-99 ve Giardia lamblia etkenlerinin prevalansı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2014 Yüksek Lisans

  Sağlıklı Köpeklerde Homosistein Düzeylerinin Araştırılması

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimleri/İç Hastalıkları

 • 2013 Yüksek Lisans

  Sağlıklı Kültür Irkı İneklerde Serum Homosistein Düzeylerinin Araştırılması

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimleri/ İç Hastalıkları

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2016Uygulamalı Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi-6 (UBAPHE-6)

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Tubitak

 • 1995Suni tohumlama

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , lalahan Araştırma Merkezi