Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

«Evaluation of serum homocysteine and nitric oxide concentrations in sheep naturally infected with Fasciola hepatica»

Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, cilt.71, ss.2107-2112, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Determination of selected hormones and biochemical parameters in Turkish Van cats with tail gland hyperplasia

MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, cilt.76, ss.24-28, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of acute phase protein levels and some cytokine levels in pneumonic calves

MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, cilt.75, ss.152-157, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Immunohistochemical Diagnosis of Pseudorabies (Aujeszky's Disease) in a Cow in Van, Turkey

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.23, ss.173-176, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Measurement of M-mode echocardiographic parameters in healthy adult Van cats

JAPANESE JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH, cilt.62, ss.5-15, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serum Homocysteine levels in calves with foot and mouth disease

Journal of Animal and Veterinary Advances, cilt.12, ss.1357-1361, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Evaluation of the Levels of Homocysteine, Troponin I, and Nitric Oxide in Lambs with Subclinical White Muscle Disease

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.17, ss.441-444, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Serum Calcium Concentration and Some Biochemical Parameters in Lambs with White Muscle Disease

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.8, ss.2269-2271, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PARASITIC PROTOZOANS (EIMERIA, GIARDIA, AND CRYPTOSPORIDIUM) IN LAMBS WITH DIARRHOEA IN THE VAN PROVINCE (TURKEY)

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, cilt.53, ss.47-51, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Gentamicin induced acute renal failure on biochemical parameters in rats

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.84, ss.138-140, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Serum levels of some trace elements and thyroid hormones in yearling rams with retardation in growth

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, cilt.51, ss.117-120, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Studies on serum alpha-tocopherol, selenium levels and catalase activities in lambs with white muscle disease

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, cilt.51, ss.281-284, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Selected trace elements and esterase activity of carbonic anhydrase levels in lambs with pneumonia

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, cilt.112, ss.233-239, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serum adenosine deaminase activity and biochemical parameters in chronic fascioliasis in sheep

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.83, ss.349-350, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Concentration of Zn, Cu, Mn and Mg in cattle with natural Psoroptes bovis scabiei

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.82, ss.947-949, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Levels of some trace elements and rheumatoid factor in sheep with brucellosis

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, cilt.99, ss.123-128, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of immunoglobulin (IgE, IgA, IgG, IgM) concentrations in calves naturally infected with coccidiosis

Journal of Istanbul Veterinary Sciences, cilt.4, ss.1-7, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Has Ozone Therapy a Future in Veterinary Medicine?

Journal of Animal Husbandry and Dairy Science, cilt.30, ss.25-34, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğan Buzağılarda Kolostrum Yönetiminin Önemi

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.343-353, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ruminantlarda Tuz ve Su Zehirlenmesi

Türkiye Klinikleri, cilt.1, ss.39-44, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Nitric Oxide, Total Antioxidant Capacity and Total Oxidant Capacity Levels in the Lambs with Pneumonia

Journal of Veterinary and Animal Research, cilt.1, ss.1-6, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Methods of Diagnosing in Liver Diseases for Dog and Cats

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, cilt.10, ss.26-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Homocystein: A new biochemical marker in livestock sector

JOURNAL OF ADVANCED VETERINARY AND ANIMAL RESEARCH, cilt.4, ss.319-332, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sıvı Tedavisinde Kolloidal Solüsyonların Önemi

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.210-217, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Peste Des Petit Ruminants-A review

Journal of Istanbul Veterinary Sciences, cilt.2, ss.47-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Serum homocysteine, vitamin B12 and folate levels in healthy Turkish Van Cats

Journal of Advanced Veterinary and Animal Research, cilt.4, ss.58-64, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Research of Serum Homocysteine Levels in Healthy Cows

Journal of Veterinary Science & Animal Husbandry, cilt.5, ss.1-6, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Homocysteine Levels in Healthy Dogs

Journal of Veterinary Science & Animal Husbandry, cilt.4, ss.0-310, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

C ve K Vitamini Yetmezlikleri

Türkiye Klinikleri, cilt.2, ss.56-63, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Some Hematological and Biochemical Parameter Levels in Healthy Van Cats at Different Age and Gender

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, no.4, ss.214-219, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Buzağıda Kışın Görülen Theileria ve Anaplazma Miks Enfeksiyonu.

Dicle Üniv Vet Fak Derg.,, cilt.2, ss.67-70, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Van yöresindeki koyunlarda PI-3 Virus enfeksiyonunun serolojik araştırılması

Harran Üniv. Vet. Fak. Derg, no.1, ss.39-43, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Buzağıda Kışın Görülen Theileria ve Anaplazma Miks Enfeksiyonu

Dicle Üniv Vet Fak Derg, cilt.2, ss.67-70, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Some Trace Elements and Vitamins A, C, and E Levels in Ewes Infected with Gastrointestinal Parasites

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.18, ss.9-12, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van İlinin Özalp ve Saray İlçelerinde Hayvanlarda Görülen İç Hastalıkların Mevsimsel Dağılımı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.18, ss.13-16, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van İlinin Özalp ve Saray İlçelerinde Hayvanlarda Görülen İç Hastalıkların Mevsimsel Dağılımı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.18, ss.13-16, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Serum Sialic Acid, Lipid-Bound Sialic Acid Levels in Sheep Naturally Chronic Infected with Fasciola Hepatica

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.40-46, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Koyunlarda dogal Psoroptes ovis uyuzunun Moxidectin ile sagaltımı.

Y.Y.Ü.Vet.Fak.Derg, cilt.12, ss.21-25, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Koyunlarda östrus sinkronizasyonu ve Pmsg dozunun yavru sayısı üzerine etkisi

Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg, cilt.6(1-2), ss.64-66, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fasciola hepatica ile Doğal Enfekte Koyunlarda serum Amyloid A, Haptoglobin ve Fibrinogen Düzeylerinin Araştırılması

2.Uluslararası 13. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2019, ss.286-287

Investigation of serum Amyloid A, haptoglobin and fibrinogen levels in sheep infected with Fasciola hepatica

13. Ulusal ve 2. Uluslararası İç Hastalıkları Kongres, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2019, ss.257-258

BRUCELLOSIS: AN IMPORTANT ZONOOZ

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.1262-1271

Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) and C-Reactive Protein (CRP) levels in Calves Naturally infected with Mycoplasma bovis.

4 th International Congress on Veterinary and Animal Sciences, Nevşehir, Türkiye, 12 - 14 Temmuz 2018, ss.34-37 Creative Commons License

Evaluation of Acute Phase Proteins and Some Cytokine Levels in Pneumonic Calves.

2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology,, 26 - 30 Haziran 2018, ss.3

Prevalence of Enteric Pathogens in Van Province Calves with Diarrhea

2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology, 25 - 30 Haziran 2018, ss.3

Hypothermia in Newborn Calves

1. ULUSLARARASI GAP TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.122

Thermogenesis in Newborn Calves

1. ULUSLARARASI GAP TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.123

SOME HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETER LEVELS IN HEALTHY VAN CATS AT DIFFERENT AGE AND GENDER

I. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2017, ss.124-125

KÜÇÜK RUMİNANT VEBASI

I. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2017, ss.290-291

Sağlıklı Van Kedilerinde Serum Homosistein Vitamin B12 ve Folat Düzeyleri

1. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2017, ss.288-289

SERUM HOMOCYSTEINE, VITAMIN B12 AND FOLATE LEVELS IN HEALTHY TURKISH VAN CATS

I. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2017, ss.288-289

Some Hematologıcal and Biochemıcal Parameter Levels in Healthy Van Cats at Dıfferent Age And Gender

I. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2017, ss.124-125

Levels of Nitric Oxide, Total Antioxidant Capacity and Total Oxidant Capacity in Lambs with Pneumonia

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, Afyon, Türkiye, 9 - 12 Temmuz 2017, ss.20

Methods of Diagnosing in Liver Diseases for Dog and Cats-A review

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, Afyon, Türkiye, 9 - 12 Temmuz 2017, ss.21

Importance of Colloidal Solutions in Fluid Treatment

XVII. Middle European Buiatrics Congress, Tatra-Kosice, Slovakya, 3 - 06 Mayıs 2017, ss.70

"Evaluation of cobalt, vitamin B12 and homoeystein levels in cattle infected with Theileria annulata. "

, XVII. Middle European Buiatrics Congress,, Tatras, SLOVAKYA,, Tatras, Slovakya, 3 - 06 Mayıs 2017, ss.20

Homocystein: A new biochemical marker in livestock sector

XVII. Middle European Buiatrics Congress, Štrbské Pleso – Vysoké Tatr, Slovakya, 3 Mayıs - 06 Temmuz 2017, ss.71

Serological evidence of Maedi-Visna infection among indigenous sheep flocks in van province in Turkey

International congress on advences in veterinary sciences&Technics, Saraybosna, Bosna-Hersek, 25 - 29 Ağustos 2016, ss.146

Evaluation of levels of Ca, free triiodothyronine, free thyroxine and insulin in cows with ketosis

16th International Conference on Production Diseases, Wageningen, Hollanda, 20 - 23 Haziran 2016, ss.197

Foot and Mouth Disease

XXII International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, Sassari, İtalya, 17 - 20 Haziran 2015, ss.102

Immunohistochemical Diagnosis of Pseudorabies (Aujeszky’s disease) in A Cow in Turkey

XXII International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, Sassari, İtalya, 17 - 23 Haziran 2015, ss.123

Immunohistochemical Diagnosis of Pseudorabies (Aujeszky’s disease) in a Cow in Turkey.

XXII International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum),, Sassari, İtalya, 17 - 20 Haziran 2015, ss.123-126

Concentrations of Serum Cobalt, Copper, Manganese, Magnesium and Phosphorus in Cows with Clinical Ketosis

XXI International Congress of the Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum ), Cartagena, İspanya, 23 - 26 Nisan 2014, ss.165

Serum Homocysteine Levels in Calves with Foot–and-Mouth Disease

XXI International Congress of the Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum ), Cartagena, İspanya, 23 - 25 Nisan 2014, ss.166

Bir Buzağıda Kışın Görülen Theileria ve Anaplazma Miks Enfeksiyonu

10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2013, ss.119

Evaluation of Homocysteine, Troponin I, and Nitric Oxide in Lambs with Subclinical Nutritional Myodegeneration.

XVIII International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum),, Durres, Arnavutluk, 26 - 29 Mayıs 2010, ss.120-126 Creative Commons License

Serum levels of some trace elements and thyroid hormones in yearling rams with redardation in growth

15th International Congress of Mediterranean Federation for health and Production of Ruminants, İzmir, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2007, ss.162

Mide-barsak parazitlerle enfekte koyunlarda bazı iz elementler ve vitamin A, C, ve E düzeyleri.

VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2007, ss.63

Geviş getiren hayvanlarda iz elementlerin önemi, gerekliliği ve noksanlıklarının etkileri.

VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası katılımlı),, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2007, ss.89

Nutrisyonel myodejenerasyonlu kuzularda serum T3 ve T4 konsantrasyonları

VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası katılımlı),, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2007, ss.91

Beyaz kas hastalıklı kuzularda serum ?-Tokoferol, selenyum değerleri ve katalaz aktiviteleri üzerine çalışmalar

VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2007, ss.83

Van ilinin özalp ve saray ilçelerinde hayvanlarda görülen iç hastalıkların mevsimsel dağılımı.

VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası katılımlı),, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2007, ss.67

Koyunlarda doğal Psoroptes ovis uyuzunun Moxidectin ile sağaltımı

XIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Konya, Türkiye, 6 - 09 Haziran 2003, ss.15

Kitap & Kitap Bölümleri

Metabolic Acid-Base Disorders and FluidD Therapy in Cats and Dog

cademic Studies in Health Sciences - IIı, Özgür Sarı, Editör, Gece kitaplığı, Ankara, ss.391-418, 2020 Creative Commons License

Ruminantlarda lökopeni

Ruminantlarda Kan ve Kan Yapan Organ Hastalıkları, Kozat S, Editör, Türkiye Klinik Yayın Kitapevi Yayınları, Ankara, ss.68-73, 2019

Diathesis Haemorrhagica

Ruminantlarda Kan ve Kan Yapan Organ Hastalıkları, Kozat S, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.59-67, 2019

Brusellozis

Zoonoz Hastalıklar, Or ME, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.10-18, 2019