Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2020 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı

  • 2016 - 2019 Araştırma Görevlisi Dr.

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans Çocuk Diş Hekimliği Klink Uygulama

  • Lisans Çocuk Diş Hekimliği

  • Lisans Çocuk Diş Hekimliği Klinik Uygulama

  • Lisans Çocuk Diş Hekimliği