Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PEDIATRIC DENTISTRY AND DENTAL ANXIETY

Turkish Journal of Health Science and Life, cilt.3, sa.3, ss.19-25, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çölyak Hastası Çocuklarda Dental Gelişimin İncelenmesi

Van Sag Bil Derg, cilt.13, sa.3, ss.50-54, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocukluk Çağı Kanser Tedavisinin Oral ve Dental Dokular Üzerine Erken ve Geç Dönem Etkileri

Journal of International Dental Sciences, sa.3, ss.76-82, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dental Development of Children with Celiac Disease

International Association of Pediatric Dentistry 2020, Bern, İsviçre, 13 - 17 Eylül 2020, ss.35-38

Çocukdiş Hekimliği ve Dental Anksiyete

III. International Health Science And Life Congress, Burdur, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2020, ss.475-479

ERKEN ÇOCUKLUKÇAĞI ÇÜRÜĞÜ RİSK FAKTÖRLERİ

III. International Health Science And Life Congress, Burdur, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2020, ss.451-457

Akdeniz Ateşinin Çocukların Dental Gelişimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi

TDB.24,International Dental Congress, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.464-465