Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DERİN VENÖZ TROMBOZU HASTALARINDAMEKANİK TROMBEKTOMİ:TEK MERKEZLİ TECRÜBEMİZ

ahtamar ululararsı 1.çalışmalar multidisipliner kongresi, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, cilt.1, ss.1020