Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkçe ve Sümercede İkileme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, pp.166-173, 2017 (International Refereed University Journal)

Uruk Sözcüğü Üzerine Kökenbilimsel Bir İnceleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.35, pp.163-176, 2017 (International Refereed University Journal)

Eski Türkçe Dönemi Ayrılma Durumu Eki -TA'nın Sümercedeki İzleri

Journal of Social & Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.4, no.3, pp.400-406, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Syntactic Equivalence Between Sumerian and Turkisch

International Journal of Language Academy, vol.3, no.2, pp.232-240, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE SYNTACTIC EQUIVALENCE BETWEEN SUMERIAN AND TURKISH

International Journal of Language Academy, vol.3, no.2, pp.232-240, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Almanca Birleşik Tümcelerde Devrikleme

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.27, pp.32-48, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Yazının Atasından İnsanın Atasına 'Adem, Adam, Adamu'

Yeni Türkiye, no.55, pp.180-187, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tarihsel Metinlerde tir Sözcüğü

3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2020

TÜRKÇE VE SÜMERCEDE İKİLEME

Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu, Dubrovnik, Croatia, 24 - 28 September 2017, pp.76-77

Eski Türkçe Dönemi Ayrılma Durumu Eki -ta’nın Sümercedeki İzleri

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, pp.234-242

Uruk Sözcüğü Üzerine

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, Milano, Italy, 28 April - 01 May 2016, pp.120

Sümerce ve Türkçede İstek- Buyurma Eki

X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 28 September - 01 October 2015, vol.1, pp.1-7 Creative Commons License

Alaşehir (Manisa) Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar

IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla, Turkey, 22 - 24 December 2011, vol.1, pp.353-365

Türkçede Kökte Ses(li) Değişmeleri

XXII. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Van, Turkey, 8 - 09 May 2008, vol.1, pp.553-557

Sümer Belirteçlerinin Türkçe'yle İlgisi

XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Mersin, Turkey, 10 - 11 May 2007, vol.1, pp.365-368

Books & Book Chapters

Sümerce ve Türkçede Ad Durum Ekleri

in: Dil Karşısında Dil Örneklerle Karşılaştırmalı Dilbilim, Sarıca M., Editor, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Matbaası, Van, pp.7-26, 2008 Creative Commons License