Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Temmuz 2019 Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Kasım 2018 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi