Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Extractive multi-document text summarization based on graph independent sets

Egyptian Informatics Journal, vol.21, pp.145-157, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Evaluation of HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV Seroprevalence and Perinatal Outcomes in Pregnant Women

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, vol.27, no.2, pp.103-108, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Öğretmenlerin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi: Peace With ICT Avrupa Birliği Proje Örneği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.494-521, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

APPLICATIONS AND COMPARISON OF OPTIMIZATION ALGORITHMS USED IN DEEP LEARNING

Anatolian Science, vol.5, no.2, pp.90-98, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

SSC: Clustering of Turkish texts by spectral graph partitioning

Politeknik Dergisi, vol.1, no.1, pp.1, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Kliniğimizdeki Dört Yıllık Doğum Verileri ve Sezaryen Endikasyonlarının Değerlendirilmesi

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, vol.1, no.17, pp.285-290, 2020 (National Refreed University Journal)

Fidan Gelişim ve Lig Şampiyonluk Algoritmaları Kullanarak Aşırı-Akım Rölelerin Optimum Koordinasyonu

Anatolian Science - Bilgisayar Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.1-14, 2018 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

OPENGL TABANLI ANİMASYONLARDA GÖRÜNTÜ KALİTESİNİN CUDA MİMARİSİ İLE ARTIRILMASI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.21, no.1, pp.79-96, 2016 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çizge Benzerliği Yöntemi ile Doküman Sınıflandırma

2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2019, pp.554-557

Extractive Text Summarization Via Graph Partitioning

Data Science, Machine Learning and Statistics 2019 (DMS-2019), Van, Turkey, 26 - 29 June 2019, pp.78

Applications and Comparisons of Optimization Algorithms Used in Convolutional Neural Networks

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 21 - 22 September 2019 identifier identifier

Extractive Text Summarization via Graph Entropy

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 21 - 22 September 2019 identifier identifier

Optical Form Determination and Scoring With Android

ECSAC’18 EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART & CULTURE, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018, pp.81 Creative Commons License Sustainable Development

Information Security and Armitage Software

ECSAC’18 EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART & CULTURE, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018, vol.OP, no.55, pp.69

Graph-Based Suggestion For Text Summarization

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018 identifier

Doǧal dil işleme yaklaşimlari ile yapisal olmayan dökümanlarin benzerliǧi

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium, IDAP 2017, Malatya, Turkey, 16 - 17 September 2017 identifier

Comparison of Optimization Algorithms Used in Deep Learning by Using Caltech 101 Data Set

International Conference on Data Science, Machine Learning and Statistics - 2019 (DMS-2019), Van, Turkey, 26 June 2017 - 29 June 2019, pp.18

Fp Growth Algoritması ve Big Data Uygulamaları

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP) 2016, Malatya, Turkey, 17 - 18 September 2016, pp.338-341

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kapsamında Hava Yol Durum Bilgileri Kullanılarak Trafik Kazalarının Nedenlerine Yönelik Birliktelik Çıkarımı

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP) 2016, Malatya, Turkey, 17 - 18 September 2016, pp.347-351