Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Strongly (V-lambda, A, Delta(n)((vm)), p)-summable sequence spaces defined by an Orlicz function

APPLIED MATHEMATICS LETTERS, cilt.24, sa.7, ss.1057-1062, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ON A NEW CLASS OF SEQUENCES RELATED TO THE l(p) SPACE DEFINED BY ORLICZ FUNCTION

TAIWANESE JOURNAL OF MATHEMATICS, cilt.13, sa.4, ss.1189-1196, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Strongly (V-lambda, A, P) - Summable sequence spaces defined by a modulus

MATHEMATICAL MODELLING AND ANALYSIS, cilt.12, sa.4, ss.419-424, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Lacunary A(p)-summable sequence spaces defined by Orlicz functions

JOURNAL OF MATHEMATICS OF KYOTO UNIVERSITY, cilt.46, sa.2, ss.367-376, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Lacunary strong (A(sigma),p)-convergence

CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL, cilt.55, sa.3, ss.691-697, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Lacunary strong A-convergence with respect to a sequence of modulus functions

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, cilt.151, sa.3, ss.595-600, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Lacunary strongly Delta-convergent sequences of fuzzy numbers

INFORMATION SCIENCES, cilt.160, ss.201-206, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Matrix transformation on certain sequence spaces

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, cilt.146, ss.433-436, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

STRONGLY SUMMABLE SEQUENCE-SPACES DEFINED BY A MODULUS

INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED MATHEMATICS, cilt.25, sa.6, ss.621-625, 1994 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ON SOME NEW FK SPACES OBTAINED FROM SUMMABILITY MATRIX

Journal of Universal Mathematics, cilt.3, sa.1, ss.66-76, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Realistic Mathematics Education on Student Achievement in Data, Counting and Probability Teaching and Student Opinions towards Instruction

International Journal of Educational Studies in Mathematics, cilt.6, sa.6, ss.79-107, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sigma-Continuity and Absolute Almost Convergence

PanAmerican Mathematical Journal, cilt.29, ss.75-83, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ASYMPTOTICALLY LACUNARY EQUIVALENT SEQUENCE SPACES DEFINED BY IDEAL CONVERGENCE ORLICZ FUNCTION

Electronic Journal of Mathematical Analysis and Applications, cilt.6, sa.2, ss.76-85, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

seminormlu uzaylarda ... dizi uzayı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.118-124, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ON SOME DISTINGUISHED SUBSPACES AND RELATIONSHIP BETWEEN DUALS

Journal of Advanced Mathematics and Mathematics Education, cilt.1, sa.1, ss.5-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ASYMPTOTICALLY a...-LACUNARY EQUIVALENT SEQUENCES SPACES

The Online Journal of Science and Technology, cilt.8, sa.2, ss.25-31, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intuitionisitc Fuzzy Sostak Topology Induced by Distance and Similarity Measures

The Journal of Fuzzy Mathematics, cilt.26, sa.1, ss.107-116, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ASYMPTOTICALLY (I)-LACUNARY EQUIVALENT SEQUENCES SPACES

Asian Journal of Mathematics and Computer Research,, cilt.Vol.: 23,, ss.193-200, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Sequence Space ?w F p ( , ) Defined By Means of The Modulus Function Sequences Among the Spaces with Semi-Norms

Journal of Computer and Mathematical Sciences, cilt.9, sa.1, ss.28-34, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Sequence Space ?w(F, p)Defined By Means of The Modulus Function Sequences Among the Spaces with Semi-Norms

J. Comp. & Math. Sci., cilt.Vol.9, sa.1, ss.28-34, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seminormlu Uzaylarda Modulus Fonksiyon Dizileri Yardımıyla Tanımlanmış Yeni Bir Dizi Uzayı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.200-210, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Asymptotically Lacunary Statistical Equivalent Sequence Spaces Defined by Ideal Convergence and an Orlicz Function

Journal of Mathematics and Statistical Science, cilt.11, ss.335-351, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On The Space of Asymptotically Lacunary Equivalent Sequences Obtained From an Orlicz Function

Scholars Journal of Research in Mathematics and Computer Science, sa.2, ss.109-116, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On compactness in temporal intuitionistic fuzzy Šostak topology

Notes on IFS, cilt.22, sa.5, ss.46-62, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sendograf Metric on Intuitionistic Fuzzynumber space

Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, cilt.21, sa.4, ss.23-33, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On Soft Dual Space of Soft Normed Spaces,

arXiv:, ss.1-10, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

(f, p)-Asymptotically Lacunary Equivalent Sequences with Respect to the Ideal I

Journal of Applied Mathematics and Physics, cilt.3, ss.1207-1217, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A New View on Soft Normed Spaces

International Mathematical Forum, cilt.9, ss.1149-1159, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

(?,f)-Asymptotically Lacunary Equivalent Sequences

International Journal of Analysis, cilt.1, ss.1-7, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

f -asymptotically lacunary equivalent sequences

Acta Univ. Apulensis Math. Inform., ss.271-278, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A New Type of Difference Sequence Spaces of Fuzzy real numbers

International Journal of Mathematical Archive, cilt.2, ss.154-158, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Strongly summable sequences spaces defined by a modulus,

Math. Modelling and Analysis,, cilt.3, ss.1-12, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lacunary strong -convergence with respect to a modulus

Journal of Contemporary Mathematics, cilt.1, ss.61-68, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Infinite matricesand almost convergence

Bull. of the Grek Math.Soc.,, sa.53, ss.23-27, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öss’ye sayısal ve eşit ağırlıktan hazırlanan öğrencilerin geometri dersindeki başarı durumları

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fak. Dergisi, cilt.14, ss.147-156, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Infınıte matrices and some sequence spaces

Int.J.Appl.Math, cilt.1, sa.9, ss.51-58, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşbirlikli öğrenme tekniklerinin ölçüler konusunun öğretimindeki etkisi,

Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fak. Dergisi,, cilt.15, ss.125-137, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

?-statistical and strong ?-Cesaro convergence of sequences of fuzzy numbers,

Math. Communications, cilt.8, ss.95-100, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some new difference sequences spaces defined by an Orlicz function.

FILOMAT, cilt.1, ss.1-8, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise 1. Sınıf öğrencilerinin ondalık sayıları yorumlama ve uygulamada sahip oldukları kavram yanılgıları,

Gazi Universitesi.,Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.10, ss.109-118, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İsösp öğrecilerinin matematiğe yönelik tutumları,

Eğitim Araştırmaları Dergisi,, cilt.8, ss.225-230, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Matrıx transformatıon on the sequence space ,

Int.J.Appl.Math, cilt.3, sa.8, ss.311-315, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matrix transformations of some genaralized analytic sequence spaces

Math. and Computational Applications,, cilt.2, sa.7, ss.165-170, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matrıx transformatıons in the sequence spaces (p,s) and (p,s),

Annales Mathematıcae Sılesıanae, sa.16, ss.7-16, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lacunary strong A- convergence with respect to a modulus,

Studia Univ.”Babeş-Bolyai”, Mathematica,, cilt.4, sa.46, ss.39-46, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lacunary strong Ap-convergence with respect to a modulus

Annales Soc. Math. Polonae Seria I, Commentatıones Mathematıcae, sa.41, ss.51-57, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matrix transformation in the sequence spaces co(p,s) and (p,s)

Analele Universitatii din Timişoara,, cilt.1, sa.36, ss.3-12, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

On certain sequence spaces and infinite matrices

Bull. of Pure and Appl.Sci.,E Math.Stat, cilt.16, ss.217-224, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The sequence space C(s,p) and related matrix transformations

Punjap Univ.J. of Math, cilt.30, ss.67-77, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A note on certain sequence spaces and infinite matrices

Aligarh Bull. of Math., cilt.16, ss.1-7, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Spaces of A- summable sequences

Acta et Comm.Univ.Tart. de Math, cilt.1, ss.75-80, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Note on strong A - summability

Bull.Fac.Sci.Ibaraki Univ, cilt.1, sa.28, ss.53-58, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

On the statistical convergence

Analele Univ.din Timişoara, cilt.1, ss.1-8, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analysis of Mathematics Teacher Candidates' Attitudes Towards Measurement and Evaluation in Education Course

6th Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Senmerkant, Özbekistan, 30 Nisan - 01 Haziran 2019, ss.68

On Some Mısconceptions of Limit, Continuity and Derivative and Solution Offers

6th Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Semerkant, Özbekistan, 30 Nisan - 01 Haziran 2019, ss.152-165

 matrix as a summability operator and completeness of certain normed spaces via weakly unconditionally Cauchy series

International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM 2018) ,, Van, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2018, ss.91

The Difference sequence spaces w (F,p) order defined by a sequence of modulus functions

Mathematical Analysis, Differential Equation & Applications MADEA 8, Cholpon-Ata, Kırgızistan, 17 - 23 Haziran 2018, ss.1

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Değerlendirme Yöntemleri Hakkında Görüşleri

Ubek-İcse 2018 Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyon, Türkiye, 23 - 25 Mart 2018, ss.416-417

“PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMEDE ALTERNATİF YÖNTEMLER VE İLKÖĞRETİM MATEMATİKTE ÖRNEK UYGULAMA”

Ubek-İcse 2018 Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyon, Türkiye, 23 - 25 Mart 2018, ss.414-415

ON TOEPLITZ - ORLICZ SPACES

4th International Conference on Pure and Applied Sciences: Renewable Energy, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017, ss.1486

On sequence spaces ^p(M)

Caucasian Mathematics Conference (CMC)-II, Van, Türkiye, 22 - 24 Ağustos 2017, ss.85

pf-asymptotically Lacunary equivalent sequences spaces

Caucasian Mathematics Conference (CMC)-II, Van, Türkiye, 22 - 24 Ağustos 2017, ss.42

SPACE OF ? SEQUENCES OF ORDER ?? DEFINED BY AN ORLICZ FUNCTION

International Science and Technology Conference (ISTEC-2017)., Berelin, Almanya, 16 - 18 Ağustos 2017, ss.539-542

ASYMPTOTİCALLY -LACUNARY EQUİVALENT SEQUENCES SPACES

International Science and Technology Conference (ISTEC-2017)., Berelin, Almanya, 16 - 18 Ağustos 2017, ss.148-154

Asymptotically Lacunary Statistical Equivalent Sequences spaces defined by ideal convergence and an Orlicz function

ICMME-2017 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND MATHEMATICS EDUCATION, Şanlıurfa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.238-239

Some properties of soft linear operators in soft normed spaces

International Conference on Advancements in Mathematical Sciences, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, ss.1

Asymptotically Lacunary Equivalent Sequences spaces defined by an Orlicz function

,International Conference on Advancements in Mathematical Sciences, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, ss.1

: International Conference on Advancements in Mathematical Sciences (AMS)

ON COMPACTNESS IN TEMPORAL INTUITIONISTIC FUZZY ŠOSTAK TOPOLOGY, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015, ss.65

INTUITIONISTIC FUZZY ŠOSTAK TOPOLOGY INDUCED BY DISTANCE AND SIMILARITY MEASURES

2nd International Intuitionistic Fuzzy Sets Conference, Mersin, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2015, ss.4

Asymptotically Lacunary Equivalent Sequences spaces defined by ideal convergence and an Orlicz function,

Mathematical Analysis,Differential Equations and Their Aplications,, Baku, Azerbaycan, 8 - 13 Eylül 2015, ss.1

DISTANCE MEASURES FOR TEMPORAL INTUITIONISTIC FUZZY SETS

International Conference on Pure and Applied Mathematics, Van, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2015, ss.77

Temporal intuitionistic fuzzy topology in Šostak's sense

19th International Conference on Intuitionistic Fuzzy Sets, Burgas, Bulgaristan, 4 - 06 Haziran 2015, cilt.21, sa.2, ss.63-70

Distances Between Intuitionistic Fuzzy Numbers Based On Sendograph Metric

the Algerian-Turkish International days on Mathematics 2013, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2013, ss.70

İşbirlikli Öğrenmenin Dizi ve Serilerin Öğretimindeki Etkililiği

V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002, cilt.2, ss.9333-9338