Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Fizikokimya

  • Fonksiyonel Polimerler

  • Kimyasal Kinetik

  • Kimyasal ve Fiziksel Denge

  • Nanokompozitler

  • Polimerik Adsorbentler

  • Temel Bilimler