Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2008 Doktora

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya, Türkiye

 • 1999 - 2002 Yüksek Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya, Türkiye

 • 1995 - 1999 Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Doktora

  Atık sularda bulunan bazı ağır metallerin biyosorpsiyon ile uzaklaştırılması ve biyosorpsiyon koşullarının optimizasyonu

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya

 • 2002 Yüksek Lisans

  Bazı killerin çözelti ortamında bulunan Cu+2, Co+2 ve Zn+2 gibi ağır metal iyonlarını adsorplama kapasitesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2014TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Uygulamalı Laboratuvar İstatistiği ve Metod Validasyonu Eğitimi

  Kalite Yönetimi , TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

 • 2014TS EN ISO 17025 Temel ve Dokümantasyon Eğitimi

  Kalite Yönetimi , TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

 • 2014TS EN ISO/IEC 17025 Standardı Kapsamında Laboratuvar Akreditasyonu ve Laboratuvarda Doğru Sonuçlar Üretmenin Yolları Eğitimi

  Kalite Yönetimi , TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

 • 2010Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS) Sertifikası

  Mesleki Eğitim , REDOKS Kimya