Education Information

Education Information

 • 2004 - 2008 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Fakültesi, Kimya, Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Fakültesi, Kimya, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Atık sularda bulunan bazı ağır metallerin biyosorpsiyon ile uzaklaştırılması ve biyosorpsiyon koşullarının optimizasyonu

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Fakültesi, Kimya

 • 2002 Postgraduate

  Bazı killerin çözelti ortamında bulunan Cu+2, Co+2 ve Zn+2 gibi ağır metal iyonlarını adsorplama kapasitesi

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Fakültesi, Kimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2014TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Uygulamalı Laboratuvar İstatistiği ve Metod Validasyonu Eğitimi

  Quality Management

 • 2014TS EN ISO 17025 Temel ve Dokümantasyon Eğitimi

  Quality Management

 • 2014TS EN ISO/IEC 17025 Standardı Kapsamında Laboratuvar Akreditasyonu ve Laboratuvarda Doğru Sonuçlar Üretmenin Yolları Eğitimi

  Quality Management

 • 2010Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS) Sertifikası

  Vocational Training