Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A Bıblographıc Study At The Level Of Books On Historical Sources (1800-1914) Of The Fıve Cıtıes

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi (DASED), vol.5, no.1, pp.102-121, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Beş Şehrin Tarihî Kaynaklarına Dair (1800-1914) Makaleler Düzeyinde Bibliyografik Bir Çalışma

Journal of History and Future, vol.6, no.3, pp.928-954, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

19. Yüzyılın Sonlarında Van Vilâyeti Vakıfları

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi (DASED), no.1, pp.15-24, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Devlet Salnamelerine Göre 1848-1914 Yılları Arasında Van Vilâyeti’nin İdari Taksimatı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.30, pp.401-415, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Osmanlı Belgelerinde Nasturi-Kürt Aşiret Anlaşmazlıkları (1856-1914)

Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD), no.3, pp.65-86, 2015 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

XIX. Yüzyılda İktisadî Gelişim Kaynağı Olarak Van Gölü

Van Gölü Sempozyumu, Van, Turkey, 1 - 02 June 2021, pp.17

Osmanlı-İran Sınır Hattında Kontrolsüz Geçişler ve Bunun Sebep Olduğu Problemler (1876-1908)

2. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 25 - 26 November 2020, no.75, pp.63-72 Creative Commons License

19. Yüzyılda Muş Köylerinde Sosyal ve Ekonomik Yapı

Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu, Muş, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.43-44 Creative Commons License

Şeyhan Medresesi ve Seyyid Abdülhakim Arvâsî

I. Uluslararası Zap Uleması Sempozyumu, Hakkari, Turkey, 27 - 29 April 2018, pp.1-18 Creative Commons License

Books & Book Chapters

XIX. Asırda Bitlis Köylerinde İçtimaî ve İktisadî Vaziyet

in: Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Bitlis , Mehmet İnbaşı,Mehmet Demirtaş, Editor, Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.449-464, 2019 Creative Commons License

19. Yüzyılın İkinci Yarısında Van ve Hakkâri Bölgesindeki Aşiretler, Hâkimiyet Alanları ve Tahmini Hane Sayıları

in: Türkiye'de Aşiret Tartışmaları, Parin S., Editor, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, pp.142-156, 2019 Sustainable Development

Sultan II. Abdülhamid Döneminde Van Vilayeti

Van Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Van, 2018