Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Memorial on the Border of Remembering and Forgetting: Zeve Martyrs Memorial

I. Herkari International Science Art Literature Congress, Hakkari, Turkey, 21 - 23 July 2023

II. Meşrutiyet'in Doğu Anadolu Bölgesi Üzerindeki Siyasi Etkileri (1908-1918)

4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 20 October 2022

Diaspora Kelimesinin Tarihsel Arka Planı ve Politik Yaklaşımlar

Uluslararası Dünya Göç Hareketleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 06 March 2022

Rus Dışişleri Bakanlığı Raporlarına Göre Rusya'dan Osmanlı Topraklarına Yapılan Göçler

4. Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 12 November 2021

İstanbul Türk Ocağı'nın (1912-1931) Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri

III. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 14 October 2021

The Reflections of Economic Sanctions in the Second World War Period to İzmir Press

5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Mersin, Turkey, 7 - 08 August 2021

From a Historical Perspective to the Present, Turkey's Struggle Against Epidemics and Uncertainty Due to COVID 19 Disease

4. ULUSLARARASI COVID-19 VE GÜNCEL SORUNLAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 7 - 08 August 2021 Sustainable Development

MAHMUT ESAD ÇINAR VE TÜRK SESİ GAZETESİ

TÜRKKÜM-2018 (ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ KONGRESİ), Balıkesir, Turkey, 5 - 08 September 2018, pp.923-932

Ahenk Gazetesi’nin Tahlili ve Ulusal Kurtuluş Savaşı Dönemi Yayın Politikası

Hakimiyet-i Milliye Uluslararası Bilgi Şöleni, Van, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.356-374

Books & Book Chapters

Cumhuriyetimizin Sembol Şehirlerinden İzmir'in Göç ve İktisat İlişkisi Bağlamında Ekonomik Yapısı (1877-1914)

in: Cumhuriyetimizin 100. Yılına Armağan, Koçlar, Çalış, Çabaz, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.311-327, 2023

Diaspora Kelimesinin Tarihsel Arka Planı ve Politik Yaklaşımlar

in: Küreselleşme ve Avrupa Birliği-Avrupalılık ve Ortaklık Hukuku, Gümrükçü Harun, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.103-114, 2022

İkinci Dünya Savaşı Dönemindeki Ekonomik Yaptırımların İzmir Basınına Yansımaları

in: Tarih ve Toplum Üzerine Araştırmalar I, Tunç Volkan, Uygur Türker, Editor, Lambert Academic Publishing, pp.239-261, 2021

Metrics

Publication

27

Project

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals