Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Komplex Perianal Fistülde Uzun Dönem Seton Drenaj ve Fistülektomi: Ardışık 35 Olgunun Sonuçları

22. Ulusal Cerrahi Kongresi & l7.Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 March 2022, pp.146 Creative Commons License

Karaciğer Kist Hidatik Cerrahisinde Mortaliteyi Etkileyen Faktörler

22. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ & 17. CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 23 - 27 March 2022

Karaciğer Kist Hidatik Cerrahisinde İntraoperatif Komplikasyon Riskini Artıran Faktörler

22. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ & 17. CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 23 - 27 March 2022

Karaciğer Kist Hidatik Cerrahisinde Hangi Olgularda Ameliyat Sırasında Safra Fistülü Daha Fazla Saptanır?

22. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ & 17. CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 23 - 27 March 2022

Pilonidal Sinüste Laser Uygulama: Erken Dönem Sonuçlarımız

5. Uluslararası Çukurova Gastro-İntestinal Hastalıklar ve Cerrahi Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 06 March 2022, pp.48 Creative Commons License

Final Pathology Results of Proliferative Breast Lesions.

15. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019

Mide Kanseri Tanısında Yeni Bir Prediktif Faktör Olarak Serum Laminin Düzeyi

Ejons 8th. Internatıonal Conference On Mathematıcs, Engıneerıng, Natural And Medıcal Scıences, Erzurum, Turkey, 5 - 08 September 2019

Peptik Ülser Perforasyonunda Tedavi Yaklaşımı

12.ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019

FOREIGN BODY IN THE ABDOMEN: A CASE REPORT

15. Ulusal, 6th Intercontınental Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, no.226, pp.95-96

Books & Book Chapters

Postgastrektomi Sendromları

in: Ustadan Çırağa Mide Hastalıkları, Kotan Mehmet Çetin, İliklerden Ümit Haluk, Kalaycı Tolga, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.305-324, 2022

TİROİDİN BENİGN HASTALIKLARI

in: BİRİNCİ BASAMAKTA VE AİLE HEKİMLİĞİNDE GÜNCEL TANI VE TEDAVİ, Çifci Aydın,Özkara Adem,Tursun Serkan,Demirel Bulut,Kekili Murat, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.2568-2571, 2020

Bölüm 28: Morbid Obezite

in: Genel Cerrahi, Topgül Koray,Yürüker Savaş, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.389-402, 2020

Bölüm 15: Covid-19 Pandemisinde Organizasyon ve Hastane Yönetimi

in: Covid-19 Güncel Yaklaşım, Ümit Haluk İliklerden,Kamuran Karaman,Hanifi Yıldız,Ali İrfan Baran,Nureddin Yüzkat, Editor, Akademisyen Kitabevi, Van, pp.119-128, 2020 Sustainable Development

BÖLÜM 21:ÖZOFAGUS KANSERİ CERRAHİSİ VE ÖZOFAGEAL REKONSTRUKSİYON YÖNTEMLERİ

in: USTADAN ÇIRAĞA ÖZOFAGUS HASTALIKLARI, Kalaycı Tolga, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.223-238, 2019

Bölüm 18: Özofagus Kistik Lezyonları ve Trakeo-Özofageal Fistüller

in: Ustadan Çırağa Özofagus Hastalıkları, Kalaycı Tolga, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.183-188, 2019