Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Molecular Detection of Neospora caninum from Naturally Infected Dogs in Van Province, East Turkey

Indian Journal Of Animal Research, vol.54, no.8, pp.1034-1038, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

Determination of Cryptosporidium spp. in Van cats by nested PCR

MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, vol.74, pp.456-459, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Detection of putative virulence genes in Aeromonas isolates from humans and animals

JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, vol.8, no.11, pp.1398-1406, 2014 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Prevalence of Eimeria species in goats

INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.85, no.5, pp.564-565, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Prevalence of cryptosporidiosis in goats of Van province Turkey

INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.83, no.5, pp.564-565, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Parasites detected in neonatal and young calves with diarrhoea

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, vol.50, no.3, pp.345-348, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Prevalence of Toxocara vitulorum in Hakkari eastern region of Turkey

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, vol.50, no.1, pp.51-54, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Seroprevalance of toxoplasivia gondii infection in goats

INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.82, no.10, pp.1113, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier

Prevalence of Cryptosporidium infection in Van Cats

INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.82, no.9, pp.995-996, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Van İlinde Dışkı Muayenesine Göre Sokak Köpeklerinde Görülen Mide-Bağırsak Parazitleri

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.425-429, 2017 (National Refreed University Journal)

Van İli Erciş İlçesi Kıl Keçilerinde Bulunan Bit (Mallophaga, Anoplura) ve Pire (Siphonaptera) Türleri

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.138-143, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Van’da yabani kuşlarda cryptosporidiosis

Eurasian J Vet Sci, vol.39, no.2, pp.109-113, 2016 (International Refereed University Journal)

Hakkari Akçalı Yatılı ilköğretim Okulu (YİBO)Öğrencilerinde Bağarsak Parazitlerinin Yaygınlığı

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.201-205, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Prevalence of Cryptosporidium spp. in asymptomatic food workers.

Turkiye parazitolojii dergisi, vol.37, pp.241-4, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Some Trace Elements and Vitamins A, C, and E Levels in Ewes Infected with Gastrointestinal Parasites

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.18, no.2, pp.9-12, 2007 (National Refreed University Journal)

Seroprevalance of Cystic Echinococcosis in goats in region of Hakkari,Turkey. (18), 25-27.

YYÜ Vet Fak Derg, vol.18, pp.25-27, 2007 (National Refreed University Journal)

Frequency of Coccidia Species in Goats in Van Province of Turkey.

Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg, vol.12, pp.163-165, 2006 (National Refreed University Journal)

Bir Kınalı Keklikte (Alectoris chukar) Askaridiosis ve Coccidiosis Olgusu.

YYÜ Vet Fak Derg., vol.17, pp.15-17, 2006 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Ascariasisli çocuklarda bazı hematolojik parametrelerde saptanan değişiklikler.

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.27, no.1, pp.34-35, 2003 (Other Refereed National Journals)

Ascariasisli çocuklarda bazı biyokimyasal parametrelerde saptanan değişiklikler.

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.27, no.1, pp.31-33, 2003 (Other Refereed National Journals)

Erciş Ziya Gökalp İlköğretim Okulunda fasyoliyaz ve barsak parazitozlarının dağılımı.

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, vol.23, no.1, pp.28-31, 1999 (Other Refereed National Journals)

Hamile kadınlarda barsak parazitozlarının dağılımı.

VAN TIP DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.5-8, 1999 (National Refreed University Journal)

Distribution of intestinal parasites in two societies with different socio-economic status in Van

Eastern Journal of Medicine, vol.4, no.1, pp.16-19, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Van’ın Erciş ilçesinde parazitoz durumu

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.22, no.3, pp.287-291, 1998 (Other Refereed National Journals)

Bağırsak amibiyazlı 110 olgunun tedavi sonuçları.

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.22, no.3, pp.287-291, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ASSESSMENT OF RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL APPEARANCE ANXIETY AND EATING ATTITUDES AT NURSING STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES.

V. International, IX. National Psychiatric Nursing Congress, Antalya, Turkey, 20 November 2019 - 23 January 2020, pp.1060-1063

Van Yöresinde Sokak Köpeklerinde Neospora caninum Prevelansının PCR ile Tespiti

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi :Umut, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.61

Van İli Erciş İlçesi Kıl Keçilerinde Saptanan Bit(Mallophaga ve Anoplura) ve Pire (Siphaneptera) Türeleri

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.437

Türkiye'de Bir Ayıda (Urcus arctos) Pire ve Kene Enfestasyonu

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 September - 29 October 2017, pp.430

Van Kedilerinde Cryptosporidium Spp. Türlerinin PCR Gle Tespiti

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology, Barcelona, Spain, 27 - 29 April 2017, pp.290

Türkiye’de Bir BaykuG'ta (Athene Noctua) Ceratophyllus Gallinae(Siphonaptera/Ceratophyllidae)

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology, Barcelona, Spain, 27 - 29 April 2017, pp.287

The Importance of Flavonoids in Cardiovascular Diseases

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.690

Chemical Poisoning

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.223

Van İlinde Dışkı Muayenesine Göre Sokak Köpeklerinde Görülen Mide Bağırsak Parazitleri

19. Uluslararası Parazitoloji Kongresi &Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.151

Van'da Yabani Kuşlarda Cryptosporodiosis

I.YABAN HAYVANLARI KONGRESİ, Van, Turkey, 27 - 30 May 2015, pp.74

Van yöresi keçilerinde Eimeria türlerinin prevalansı

3. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 6 - 09 November 2006, pp.30

Diyare Semptomlu Neonatal ve Genç Buzağılarda Saptanan Parazitler.

III. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi,, Diyarbakır, Turkey, 6 - 09 November 2006, pp.1

Hakkari Bölgesi Keçilerinde Kistik Ekinokokkozis Seroprevalansı

3. Ulusal Hidatidoloji Kongresi, Samsun, Turkey, 6 - 09 September 2006, pp.52

Yüksekova (Hakkari) Dana ve Buzağılarında Cryptosporidiosis

14.ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 18 - 25 September 2005, pp.89

Bir Kınalı Keklikte (Alectoris chukar) Coccidiosis ve Ascaridiosis Olgusu

14.ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 18 - 25 September 2005, pp.88

Çengelli Solucan İnvazyonuna Bağlı Bir Anemi olgusu.

12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, Turkey, 24 - 26 September 2001, pp.18

Ascariasis’li çocuklarda bazı biyokimyasal parametrelerde saptanan değişiklikler.

12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, Turkey, 24 - 26 September 2001, pp.23

Ascariasis’li çocuklarda bazı iz element düzeyleri.

12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, Turkey, 24 - 26 September 2001, pp.27-28

Coleoptera sp. larvalarına bağlı sindirim sistemi enfestasyonu. Bir olgu sunumu.

12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, Turkey, 24 - 26 September 2001, pp.20-21

Ascariasis’li çocuklarda bazı hematolojik parametrelerde saptanan değişiklikler.

12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, Turkey, 24 - 26 September 2001, pp.24

Ascariasis’li çocuklarda allerji öyküsü ve total ve spesifik immünoglobülin E düzeyleri ile ilişkisi.

VII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 30 September - 03 October 1998, pp.20-21

Van ilinde hamile kadınlarda intestinal parazitozların dağılımı.

1.Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, Van, Turkey, 15 - 20 June 1998, pp.61

Van’ın Erciş ilçesinde parazitozis sorunu.

10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 12 September 1997, pp.10

Van yöresinde intestinal parazitozlar.

13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 13 October 1996, pp.40-41